Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. január 18., Csütörtök - Strasbourg

12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

ECON bizottság

- A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóztatása (2018/2002(INL))

(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

LIBE bizottság

- Humanitárius célú vízumok (2017/2270(INL))
(vélemény: FEMM)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Az EU Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtása (2017/2283(INI))
(vélemény: INTA)

- Az EU Grúziával kötött társulási megállapodásának végrehajtása (2017/2282(INI))
(vélemény: INTA)

- Az EU Moldovával kötött társulási megállapodásának végrehajtása (2017/2281(INI))
(vélemény: INTA)

- Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszak struktúrája (2017/2280(INI))
(vélemény: BUDG, DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- EU-NATO kapcsolatok (2017/2276(INI))

- A korai és a kényszerházasságokkal szembeni külső uniós stratégia felé - következő lépések (2017/2275(INI))
(vélemény: FEMM)

- Az EU-Kína kapcsolatok állása (2017/2274(INI))
(vélemény: ENVI, INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az EU-USA kapcsolatok állása (2017/2271(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Klímadiplomácia (2017/2272(INI))

EMPL bizottság

- A sérülésből vagy betegségből felgyógyuló munkavállalók visszailleszkedési lehetőségei a minőségi foglalkoztatásba (2017/2277(INI))

ENVI bizottság

- A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtása (2017/2284(INI))
(vélemény: AGRI)

IMCO bizottság

- Közbeszerzési stratégiai csomag (2017/2278(INI))
(vélemény: ENVI, INTA)

JURI bizottság

- Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2016) (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(vélemény: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI bizottság

- Kohéziós politika és „A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikkének (7) bekezdése (2017/2285(INI))
(vélemény: TRAN)

- A gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése az Európai Unióban: az Európai Bizottság 7. jelentése (2017/2279(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, BUDG)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Kibervédelem (2018/2004(INI))

CONT bizottság

- Az EU pénzügyi érdekeinek védelme - A harmadik országokból származó pénzek és eszközök visszaszerzése csalási ügyek esetén (2018/2006(INI))

DEVE bizottság

- A természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás a fejlődő országokban: az erdők kérdése (2018/2003(INI))
(vélemény: INTA, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ECON bizottság

- Fenntartható finanszírozás (2018/2007(INI))

IMCO bizottság

- A termékek kettős minősége az egységes piacon (2018/2008(INI))
(vélemény: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

INTA bizottság

- A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok (2018/2005(INI))
(vélemény: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (2018/2010(INI))
(vélemény: AFET)

JURI bizottság

- A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla (2018/2009(INI))
(vélemény: PETI, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Közös bizottsági eljárás (az eljárási szabályzat 55. cikke)

- Klímadiplomácia (2017/2272(INI))
bizottságok: AFET, ENVI
(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

- Kulturális javak EU-ba történő behozatala (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
bizottságok: INTA, IMCO
(vélemény: LIBE, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))
(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

JURI bizottság

- A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla (2018/2009(INI))
(vélemény: PETI, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))


IMCO bizottság

- A termékek kettős minősége az egységes piacon (2018/2008(INI))
(vélemény: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

DEVE bizottság

- A természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás a fejlődő országokban: az erdők kérdése (2018/2003(INI))
(vélemény: INTA, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság
- Rendelet az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA), az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról („kiberbiztonsági jogszabály”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(vélemény: BUDG, LIBE, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

INTA bizottság, IMCO bizottság
- Kulturális javak EU-ba történő behozatala (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(vélemény: LIBE, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

ENVI bizottság

- A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtása (2017/2284(INI))
(vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

AFET bizottság

- Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszak struktúrája (2017/2280(INI))
(vélemény: BUDG, DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az EU-Kína kapcsolatok állása (2017/2274(INI))
(vélemény: ENVI, INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az EU-USA kapcsolatok állása (2017/2271(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

INTA bizottság

- Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések európai átvilágítási keretének létrehozása (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(vélemény: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE
vélemény: DEVE, JURI, INTA, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Az eljárási szabályzat módosítása (az eljárási szabályzat 227. cikke)

AFCO bizottság

- A Parlament eljárási szabályzata módosítások szavazásra bocsátásának sorrendjéről szóló 174. cikke (8) bekezdésének módosítása (2017/2264(REG))

Utolsó frissítés: 2018. július 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat