Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. sausio 18 d. - Strasbūras

12. Sprendimai dėl kai kurių dokumentų

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 46 straipsnis)

Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. sausio 11 d.)
ECON komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Tax treatment of pension products, including the pan-European Personal Pension Product (2018/2002(INL))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.)
LIBE komitetas

- Humanitarinės vizos (2017/2270(INL))
(Nuomonė: FEMM)

Sprendimas rengti pranešimus savo iniciatyva (Darbo tvarkos taisyklių 52 straipsnis)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.)

AFET komitetas

- ES asociacijos susitarimo su Ukraina įgyvendinimas (2017/2283(INI))
(Nuomonė: INTA)

- ES asociacijos susitarimo su Gruzija įgyvendinimas (2017/2282(INI))
(Nuomonė: INTA)

- ES asociacijos susitarimo su Moldova įgyvendinimas (2017/2281(INI))
(Nuomonė: INTA)

- Išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima po 2020 m. struktūra (2017/2280(INI))
(Nuomonė: BUDG, DEVE) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir NATO santykiai (2017/2276(INI))

- ES kovos su ankstyva ir priverstine santuoka išorės strategijos kūrimas: tolesni veiksmai (2017/2275(INI))
(Nuomonė: FEMM)

- ES ir Kinijos santyklių padėtis (2017/2274(INI))
(Nuomonė: ENVI, INTA) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir JAV santykių padėtis (2017/2271(INI))
(Nuomonė: INTA) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- Klimato diplomatija (2017/2272(INI))

EMPL komitetas

- Po sužalojimo ir ligos sveikstančių darbuotojų reintegracijos į kokybiškas darbo vietas būdai (2017/2277(INI))

ENVI komitetas

- Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimas (2017/2284(INI))
(Nuomonė: AGRI)

IMCO komitetas

- Viešųjų pirkimų strategijos dokumentų rinkinys (2017/2278(INI))
(Nuomonė: ENVI, INTA)

JURI komitetas

- ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2016 m.) (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(Nuomonė: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI komitetas

- Sanglaudos politika ir teminis tikslas „tvaraus transporto skatinimas ir silpnųjų vietų pagrindinėse tinklo infrastruktūros dalyse šalinimas“. Bendrųjų nuostatų reglamento (BNR) 9 straipsnio 7 dalis (2017/2285(INI))
(Nuomonė: TRAN)

- Ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos stiprinimas Europos Sąjungoje: 7-oji Europos Komisijos ataskaita (2017/2279(INI))
(Nuomonė: CULT, EMPL, BUDG)

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 1 11)

AFET komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Cyber defence (2018/2004(INI))

CONT komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Protection of the EU’s financial interests - Recovery of money and assets from third-countries in fraud cases (2018/2006(INI))

DEVE komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests (2018/2003(INI))
(Nuomonė: INTA, ENVI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ECON komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Sustainable finance (2018/2007(INI))

IMCO komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Dual quality of products in the Single Market (2018/2008(INI))
(Nuomonė: AGRI, ENVI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

INTA komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Harnessing globalisation: trade aspects (2018/2005(INI))
(Nuomonė: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Implementation of the Trade Agreement between the European Union and Colombia and Peru (2018/2010(INI))
(Nuomonė: AFET)

JURI komitetas

- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The 2017 EU Justice Scoreboard (2018/2009(INI))
(Nuomonė: PETI, LIBE) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Bendra komitetų procedūra (Darbo tvarkos taisyklių 55 straipsnis)

- Klimato diplomatija (2017/2272(INI))
komitetai: AFET, ENVI
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.))

- Kultūros vertybių importas (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
komitetai: INTA, IMCO
(Nuomonė: LIBE, CULT) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))
(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 m. sausio 11 d.)

Susiję komitetai

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2018 1 11)

JURI komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. The 2017 EU Justice Scoreboard (2018/2009(INI))
(Nuomonė: PETI, LIBE
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

IMCO komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Dual quality of products in the Single Market (2018/2008(INI))
(Nuomonė: AGRI, ENVI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

DEVE komitetas
- Šiuo metu šios antraštes visomis kalbomis nera. Transparent and accountable management of natural resources in developing countries: the case of forests (2018/2003(INI))
(Nuomonė: INTA, ENVI) (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

ITRE komitetas
- Reglamentas dėl Europos kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir dėl informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/2013 (Kibernetinio saugumo aktas) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD)) (Nuomonė: BUDG, LIBE, IMCO
(Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

INTA komitetas _ IMCO komitetas
- Kultūros vertybių importas (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(Nuomonė: LIBE, CULT (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

(Pirmininkų sueigai priėmus sprendimą 2017 m. gruodžio 6 d.)

- Direktyvos 2009/128/EB dėl tausiojo pesticidų naudojimo įgyvendinimas (2017/2284(INI))
(Nuomonė: AGRI (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))


AFET komitetas
- Išorės finansavimo priemonių įgyvendinimas: 2017 m. laikotarpio vidurio peržiūra ir būsima po 2020 m. struktūra (2017/2280(INI))
(Nuomonė: BUDG, DEVE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir Kinijos santyklių padėtis (2017/2274(INI))
(Nuomonė: ENVI, INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

- ES ir JAV santykių padėtis (2017/2271(INI))
(Nuomonė: INTA (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

INTA komitetas
- Tiesioginių užsienio investicijų į Europos Sąjungą atrankinės patikros programos nustatymas (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 – 2017/0224(COD))
(Nuomonė: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis))

Klausimų perdavimas komitetams (su pakeitimais) (Darbo tvarkos taisyklių 53 straipsnis)

JURI komitetas

- Finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencija (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
Perduota atsakingam komitetui: ECON, LIBE
Nuomonė: DEVE, JURI, INTA, JURI (Darbo tvarkos taisyklių 39 straipsnis)

Darbo tvarkos taisyklių dalinis keitimas (Darbo tvarkos taisyklių 227 straipsnis)

AFCO komitetas

- Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklių 174 straipsnio 8 dalies dėl balsavimo dėl pakeitimų eilės tvarkos dalinis keitimas (2017/2264(REG))

Atnaujinta: 2018 m. liepos 18 d.Teisinė informacija - Privatumo politika