Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. januar 2018 - Strasbourg

12. Sklepi o določenih dokumentih

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 46 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11. januarja 2018)

odbor ECON

- Davčna obravnava pokojninskih produktov, vključno z vseevropskim osebnim pokojninskim produktom (2018/2002(INL))

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2017)

odbor LIBE

- Humanitarni vizum (2017/2270(INL))
(mnenje: FEMM)

Sklep o pripravi samoiniciativnega poročila (člen 52 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2017)

odbor AFET

- Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU z Ukrajino (2017/2283(INI))
(mnenje: INTA)

- Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo (2017/2282(INI))
(mnenje: INTA)

- Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU z Moldavijo (2017/2281(INI))
(mnenje: INTA)

- Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (2017/2280(INI))
(mnenje: BUDG, DEVE) (člen 54 Poslovnika)

- Odnosi EU-NATO (2017/2276(INI))

- Zunanji strategiji EU proti zgodnjim porokam in prisilnim porokam naproti - naslednji ukrepi (2017/2275(INI))
(mnenje: FEMM)

- Stanje odnosov med EU in Kitajsko (2017/2274(INI))
(mnenje: ENVI, INTA) (člen 54 Poslovnika)

- Stanje odnosov med EU in ZDA (2017/2271(INI))
(mnenje: INTA) (člen 54 Poslovnika)

- Podnebna diplomacija (2017/2272(INI))

odbor EMPL

- Poti ponovnega vključevanja delavcev, ki okrevajo po poškodbi ali bolezni, v kakovostno zaposlitev (2017/2277(INI))

odbor ENVI

- Izvajanje Direktive 2009/128/ES o trajnostni uporabi pesticidov (2017/2284(INI))
(mnenje: AGRI)

odbor IMCO

- Sveženj strategije za javno naročanje (2017/2278(INI))
(mnenje: ENVI, INTA)

odbor JURI

- Spremljanje uporabe prava EU v letu 2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(mnenje: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

odbor REGI

- Kohezijska politika in tematski cilj „Spodbujanje trajnostnega prometa in odprava ozkih grl v ključnih omrežnih infrastrukturah“ - člen 9(7) uredbe o skupnih določbah (2017/2285(INI))
(mnenje: TRAN)

- Krepitev gospodarske, socialne in teritorialne kohezije v Evropski uniji: sedmo poročilo Evropske komisije (2017/2279(INI))
(mnenje: CULT, EMPL, BUDG)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11. januarja 2018)

odbor AFET

- Kibernetska obramba (2018/2004(INI))

odbor CONT

- Zaščita finančnih interesov EU: izterjava denarja in premoženja iz tretjih držav v primerih goljufije (2018/2006(INI))

odbor DEVE

- Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (2018/2003(INI))
(mnenje: INTA, ENVI) (člen 54 Poslovnika)

odbor ECON

- Vzdržne finance (2018/2007(INI))

odbor IMCO

- Dvojna kakovost proizvodov na enotnem trgu (2018/2008(INI))
(mnenje: AGRI, ENVI) (člen 54 Poslovnika)

odbor INTA

- Izkoriščanje globalizacije: trgovinski vidiki (2018/2005(INI))
(mnenje: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Izvajanje trgovinskega sporazuma med Evropsko unijo ter Kolumbijo in Perujem (2018/2010(INI))
(mnenje: AFET)

odbor JURI

- Stanje na področju pravosodja v EU za leto 2017 (2018/2009(INI))
(mnenje: PETI, LIBE) (člen 54 Poslovnika)

Sklep o uporabi postopka s skupnimi sejami odborov (člen 55 Poslovnika)

- Podnebna diplomacija (2017/2272(INI))
odbori: AFET, ENVI
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2017)

- Uvoz kulturnih dobrin (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
odbori: INTA, IMCO
(mnenje: LIBE, CULT) (člen 54 Poslovnika)
(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11. januarja 2018)

Pridruženi odbori

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 11. januarja 2018)

odbor JURI

- Stanje na področju pravosodja v EU za leto 2017 (2018/2009(INI))
(mnenje: PETI, LIBE) (člen 54 Poslovnika)

odbor IMCO

- Dvojna kakovost proizvodov na enotnem trgu (2018/2008(INI))
(mnenje: AGRI, ENVI) (člen 54 Poslovnika)

odbor DEVE

- Pregledno in odgovorno upravljanje naravnih virov v državah v razvoju: gozdovi (2018/2003(INI))
(mnenje: INTA, ENVI) (člen 54 Poslovnika)

odbor ITRE

- Uredba o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije (Uredba o kibernetski varnosti) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(mnenje: BUDG, LIBE, IMCO) (člen 54 Poslovnika)

odbor INTA - odbor IMCO

- Uvoz kulturnih dobrin (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(mnenje: LIBE, CULT) (člen 54 Poslovnika)

(V skladu s sklepom konference predsednikov z dne 6. decembra 2017)

odbor ENVI

- Izvajanje Direktive 2009/128/ES o trajnostni uporabi pesticidov (2017/2284(INI))
(mnenje: AGRI) (člen 54 Poslovnika)

odbor AFET

- Izvajanje instrumentov EU za zunanje financiranje: vmesni pregled 2017 in prihodnja zasnova v obdobju po letu 2020 (2017/2280(INI))
(mnenje: BUDG, DEVE) (člen 54 Poslovnika)

- Stanje odnosov med EU in Kitajsko (2017/2274(INI))
(mnenje: ENVI, INTA) (člen 54 Poslovnika)

- Stanje odnosov med EU in ZDA (2017/2271(INI))
(mnenje: INTA) (člen 54 Poslovnika)

odbor INTA

- Oblikovanje okvira za pregled neposrednih tujih naložb v Evropski uniji (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(mnenje: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE) (člen 54 Poslovnika)

Spremembe napotitev na odbore (člen 53 Poslovnika)

odbor JURI

- Preprečevanje uporabe finančnega sistema za pranje denarja in financiranje terorizma (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
posredovano pristojnemu odboru: ECON, LIBE
mnenje: DEVE, JURI, INTA, JURI (člen 39 Poslovnika)

Sprememba Poslovnika člen 227 Poslovnika

odbor AFCO

- Sprememba člena 174(8) Poslovnika o vrstnem redu glasovanja o predlogih sprememb (2017/2264(REG))

Zadnja posodobitev: 23. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov