Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg

13. Vastaanotetut asiakirjat

Seuraavat asiakirjat on vastaanotettu

1) neuvostolta ja komissiolta

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi avoimista ja ennakoitavista työoloista Euroopan unionissa (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa ja alueiden komiteaa tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM, JURI, TRAN

- Ehdotus neuvoston direktiiviksi yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 2006/112/EY muuttamisesta yleisen verokannan vähimmäistason noudattamista koskevan velvoitteen osalta (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

- Tilintarkastustuomioistuimen jäsenten osittainen vaihtuminen – Belgian ehdokas (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

CONT

- Ehdotus neuvoston asetukseksi tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmaa Horisontti 2020 täydentävästä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutusohjelmasta (2019–2020) (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ITRE

lausuntoa varten:

BUDG, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Ruotsin hakemuksen johdosta – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta Espanjan hakemuksen johdosta – EGF/2017/006ES/Galicia Vaatteiden valmistus (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

BUDG

lausuntoa varten:

EMPL, REGI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvalvonnasta ja direktiivien 2013/36/EU ja 2014/65/EU muuttamisesta (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

DEVE, ITRE, JURI

- Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista sekä asetusten (EU) N:o 575/2013, (EU) N:o 600/2014 ja (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Puhemies kuulee työjärjestyksen 137 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa tästä ehdotuksesta.

Puhemies kuulee perussopimuksen 282 artiklan 5 kohdan määräysten mukaisesti Euroopan keskuspankkia tästä ehdotuksesta.

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ECON

lausuntoa varten:

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) jäseniltä, päätöslauselmaesitykset (työjärjestyksen 133 artikla)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro ja Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Päätöslauselmaesitys Yhdysvaltojen hallituksen hyökkäyksestä yhteisen maatalouspolitiikan tukijärjestelmää ja sen syvintä olemusta vastaan espanjalaisia oliiveja koskevassa kiistassa (B8-0661/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

INTA

lausuntoa varten:

AGRI

- Dominique Martin. Päätöslauselmaesitys muka eurooppalaisten virastojen kokoonpanosta ja rahoituksesta (B8-0662/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Päätöslauselmaesitys ihmiskauppaan ja seksiorjuuteen viittaavia merkkejä koskevasta koulutuksesta hotelli-, ravintola- ja matkailualan työntekijöille (B8-0663/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

LIBE

lausuntoa varten:

FEMM

- Ivan Jakovčić ja Jozo Radoš. Päätöslauselmaesitys monitasoisesta hallinnosta (B8-0664/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

REGI

lausuntoa varten:

JURI

- Lorenzo Fontana. Päätöslauselmaesitys toimenpiteistä syntyvyyden nostamiseksi Euroopassa (B8-0665/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

EMPL

lausuntoa varten:

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Päätöslauselmaesitys Euroopan paloturvallisuusstrategiasta (B8-0675/2017)

lähetetty

asiasta vastaavaan valiokuntaan:

ENVI

Päivitetty viimeksi: 18. heinäkuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö