Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Četvrtak, 18. siječnja 2018. - Strasbourg

13. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o transparentnim i predvidivim radnim uvjetima u Europskoj uniji (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM, JURI, TRAN

- Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu obveze poštovanja odredbe o najnižoj standardnoj stopi (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

- Zamjena dijela članova Revizorskog suda - kandidat BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

CONT

- Prijedlog uredbe Vijeća o programu za istraživanja i osposobljavanje Europske zajednice za atomsku energiju (2019.–2020.) koji nadopunjuje Okvirni program za istraživanja i inovacije Obzor 2020. (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

upućeno

nadležnom odboru :

ITRE

mišljenje :

BUDG, JURI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Švedske - EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji na temelju zahtjeva iz Španjolske - EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

upućeno

nadležnom odboru :

BUDG

mišljenje :

EMPL, REGI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnom nadzoru nad investicijskim društvima i izmjeni direktiva 2013/36/EU i 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik se o tom prijedlogu savjetuje s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

DEVE, ITRE, JURI

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o bonitetnim zahtjevima za investicijska društva i o izmjeni uredbi (EU) br. 575/2013, (EU) br. 600/2014 i (EU) br. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

U skladu s odredbama članka 282. stavka 5. Ugovora, predsjednik se o tom prijedlogu savjetuje s Europskom središnjom bankom.

upućeno

nadležnom odboru :

ECON

mišljenje :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) zastupnika, prijedlozi rezolucije (članak 133. Poslovnika)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Prijedlog rezolucije o prijetnji koju za načela i sustav potpora u okviru zajedničke poljoprivredne politike predstavlja odluka SAD-a u vezi sa španjolskim maslinama (B8-0661/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

INTA

mišljenje :

AGRI

- Dominique Martin. Prijedlog rezolucije o sastavu i financiranju takozvanih europskih agencija (B8-0662/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Prijedlog rezolucije o osposobljavanju radnika u ugostiteljstvu za prepoznavanje znakova koji upućuju na trgovinu ljudima i seksualno ropstvo (B8-0663/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

mišljenje :

FEMM

- Ivan Jakovčić Jozo Radoš. Prijedlog rezolucije o višerazinskom upravljanju (B8-0664/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

REGI

mišljenje :

JURI

- Lorenzo Fontana. Prijedlog rezolucije o poticanju nataliteta u Europi (B8-0665/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

EMPL

mišljenje :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Prijedlog rezolucije o europskoj strategiji protupožarne sigurnosti (B8-0675/2017)

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

Posljednje ažuriranje: 18. srpnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti