Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 18. januar 2018 - Strasbourg

13. Predložitev dokumentov

Predloženi so bili naslednji dokumenti:

1) od Sveta in Komisije

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o preglednih in predvidljivih delovnih pogojih v Evropski uniji (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Predsednik se bo v skladu s členoma 137(1) in 138(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom in Odborom regij.

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

FEMM, JURI, TRAN

- Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z obveznostjo spoštovanja najnižje splošne stopnje (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

posredovano

pristojni odbor :

ECON

- Delna zamenjava članov Računskega sodišča - belgijski kandidat (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

CONT

- Predlog uredbe Sveta o programu za raziskave in usposabljanje Evropske skupnosti za atomsko energijo (2019-2020), ki dopolnjuje okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

posredovano

pristojni odbor :

ITRE

mnenje :

BUDG, JURI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Švedske – EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji na podlagi vloge Španije – EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

posredovano

pristojni odbor :

BUDG

mnenje :

EMPL, REGI

- Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnem nadzoru investicijskih podjetij ter o spremembi direktiv 2013/36/EU in 2014/65/EU (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

DEVE, ITRE, JURI

- Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o bonitetnih zahtevah za investicijska podjetja ter o spremembi uredb(EU) št. 575/2013, (EU) št. 600/2014 in (EU) št. 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Predsednik se bo v skladu s členom 137(1) Poslovnika o tem predlogu posvetoval z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.

Predsednik se bo v skladu s členom 282(5) Pogodbe o tem predlogu posvetoval z Evropsko centralno banko.

posredovano

pristojni odbor :

ECON

mnenje :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) od poslancev Parlamenta, predlogi resolucij (člen 133 Poslovnika)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro in Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Predlog resolucije o grožnji, ki jo za sistem pomoči EU in načela skupne kmetijske politike pomeni spor z administracijo ZDA zaradi španskih oljk (B8-0661/2017)

posredovano

pristojni odbor :

INTA

mnenje :

AGRI

- Dominique Martin. Predlog resolucije o sestavi in financiranju tako imenovanih evropskih agencij (B8-0662/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Predlog resolucije o usposabljanju delavcev v gostinstvu za prepoznavanje znakov trgovine z ljudmi in spolnega suženjstva (B8-0663/2017)

posredovano

pristojni odbor :

LIBE

mnenje :

FEMM

- Ivan Jakovčić in Jozo Radoš. Predlog resolucije o upravljanju na več ravneh (B8-0664/2017)

posredovano

pristojni odbor :

REGI

mnenje :

JURI

- Lorenzo Fontana. Predlog resolucije o spodbujanju rodnosti v Evropi (B8-0665/2017)

posredovano

pristojni odbor :

EMPL

mnenje :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Predlog resolucije o evropski strategiji za požarno varnost (B8-0675/2017)

posredovano

pristojni odbor :

ENVI

Zadnja posodobitev: 23. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov