Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 18. januar 2018 - Strasbourg

14. Andragender

Nedenstående andragender, der i overensstemmelse med forretningsordenens artikel 215, stk. 9 og 10, var optaget i registret på de nedenfor angivne datoer, var henvist til det kompetente udvalg:

Den 16. januar 2018

(*) Navn fortroligt

(*) (nr. 1151/2017); (*) (nr. 1152/2017); Alexandr Klenovsky (nr. 1153/2017); Jürgen Keller (nr. 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (nr. 1155/2017); (*) (nr. 1156/2017); (*) (nr. 1157/2017); (*) (nr. 1158/2017); Jens Genzer (nr. 1159/2017); Flavio Miccono (nr. 1160/2017); (*) (nr. 1161/2017); Pierpaolo Volpe (nr. 1162/2017); Demitrios Paicopolos (nr. 1163/2017); Luca Nascimbene (nr. 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (nr. 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (nr. 1166/2017); Noël Lucia (nr. 1167/2017); Nicola De Gaspari (nr. 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (nr. 1169/2017); (*) (nr. 1170/2017); (*) (nr. 1171/2017); (*) (nr. 1172/2017); Noël Lucia (nr. 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 1174/2017); Jens Genzer (nr. 1175/2017); (*) (nr. 1176/2017); Gabriele Schweiger (nr. 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (nr. 1178/2017); Michael Bowden (nr. 1179/2017); Malene Jørgensen (nr. 1180/2017); Hans Egon Kraemer (nr. 1181/2017); Tibor Siroki (nr. 1182/2017); (*) (nr. 1183/2017); (*) (nr. 1184/2017); Lapo Rossi (nr. 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr. 1186/2017); (*) (nr. 1187/2017); (*) (nr. 1188/2017); Fabiano Filippin (nr. 1189/2017); (*) (nr. 1190/2017); Ermal Ndini (nr. 1191/2017); Antonio José García Cabrera (nr. 1192/2017); (*) (nr. 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (nr. 1194/2017); (*) (nr. 1195/2017); (*) (nr. 1196/2017); (*) (nr. 1197/2017); Luca Nascimbene (nr. 1198/2017); Luca Nascimbene (nr. 1199/2017); David Llewellyn (nr. 1200/2017); (*) (nr. 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (nr. 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 1203/2017); (*) (nr. 1204/2017); Rainer Kitzelmann (nr. 1205/2017); Heiner Schwarz (nr. 1206/2017); Jens Genzer (nr. 1207/2017); (*) (nr. 1208/2017); (*) (nr. 1209/2017); Roland Rück (nr. 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr. 1211/2017); Cinzia Mammolotti (nr. 1212/2017); (*) (nr. 1213/2017); (*) (nr. 1214/2017); (*) (nr. 1215/2017); (*) (nr. 1216/2017); (*) (nr. 1217/2017); (*) (nr. 1218/2017); Juan José Asensio González (nr. 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (nr. 1220/2017); Jordi Massey Figols (nr. 1221/2017); (*) (nr. 1222/2017); Tatiana De Rossi (nr. 1223/2017); (*) (nr. 1224/2017); (*) (nr. 1225/2017); (*) (nr. 1226/2017); Antonio Fanelli (nr. 1227/2017); (*) (nr. 1228/2017); Mauro Laccetti (nr. 1229/2017); Johan Bruyninx (nr. 1230/2017); (*) (nr. 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (nr. 1232/2017); Filomena Pinca (nr. 1233/2017); Jens Genzer (nr. 1234/2017); (*) (nr. 1235/2017); (*) (nr. 1236/2017); (*) (nr. 1237/2017); Oliver Lücke (nr. 1238/2017); (*) (nr. 1239/2017); Flavio Miccono (nr. 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr. 0002/2018); Beáta Bihari (nr. 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (nr. 0004/2018); Reiner Schwope (nr. 0005/2018); (*) (nr. 0006/2018); André Kauper (nr. 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (nr. 0008/2018); Simon Pitsillides (nr. 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (nr. 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (nr. 0011/2018); Claudio Argentini (nr. 0012/2018).

Formanden meddelte, at han den 16. januar 2018 havde henvist andragender, som Parlamentet havde modtaget fra en fysisk eller juridisk person, der ikke er borger i Den Europæiske Union og ikke har bopæl eller hjemsted i en medlemsstat, til det kompetente udvalg i overensstemmelse med bestemmelserne i forretningsordenens artikel 215, stk. 15.

Seneste opdatering: 18. juli 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik