Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο

14. Αναφορές

Οι παρακάτω αναφορές, οι οποίες έχουν καταχωριστεί στο γενικό πρωτόκολλο κατά τις ημερομηνίες που αναφέρονται κατωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 215 παράγραφοι 9 και 10 του Κανονισμού, έχουν παραπεμφθεί στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 16 Ιανουαρίου 2018

(*) Απόρρητο όνομα

(*) (αριθ. 1151/2017)· (*) (αριθ. 1152/2017)· Alexandr Klenovsky (αριθ. 1153/2017)· Jürgen Keller (αριθ. 1154/2017)· Antonio Luis Vázquez Delgado (αριθ. 1155/2017)· (*) (αριθ. 1156/2017)· (*) (αριθ. 1157/2017)· (*) (αριθ. 1158/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1159/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 1160/2017)· (*) (αριθ. 1161/2017)· Pierpaolo Volpe (αριθ. 1162/2017)· Demitrios Paicopolos (αριθ. 1163/2017)· Luca Nascimbene (αριθ. 1164/2017)· Antonio Ramos da Silva (αριθ. 1165/2017)· Konstantinos Vasilopoulos (αριθ. 1166/2017)· Noël Lucia (αριθ. 1167/2017)· Nicola De Gaspari (αριθ. 1168/2017)· Andrés Ruiz Rodríguez (αριθ. 1169/2017)· (*) (αριθ. 1170/2017)· (*) (αριθ. 1171/2017)· (*) (αριθ. 1172/2017)· Noël Lucia (αριθ. 1173/2017)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 1174/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1175/2017)· (*) (αριθ. 1176/2017)· Gabriele Schweiger (αριθ. 1177/2017)· Fried-Th. Jantzen (αριθ. 1178/2017)· Michael Bowden (αριθ. 1179/2017)· Malene Jørgensen (αριθ. 1180/2017)· Hans Egon Kraemer (αριθ. 1181/2017)· Tibor Siroki (αριθ. 1182/2017)· (*) (αριθ. 1183/2017)· (*) (αριθ. 1184/2017)· Lapo Rossi (αριθ. 1185/2017)· Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (αριθ. 1186/2017)· (*) (αριθ. 1187/2017)· (*) (αριθ. 1188/2017)· Fabiano Filippin (αριθ. 1189/2017)· (*) (αριθ. 1190/2017)· Ermal Ndini (αριθ. 1191/2017)· Antonio José García Cabrera (αριθ. 1192/2017)· (*) (αριθ. 1193/2017)· María del Carmen Varela Velo (αριθ. 1194/2017)· (*) (αριθ. 1195/2017)· (*) (αριθ. 1196/2017)· (*) (αριθ. 1197/2017)· Luca Nascimbene (αριθ. 1198/2017)· Luca Nascimbene (αριθ. 1199/2017)· David Llewellyn (αριθ. 1200/2017)· (*) (αριθ. 1201/2017)· Jose Eduardo Meira Da Cunha (αριθ. 1202/2017)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 1203/2017)· (*) (αριθ. 1204/2017)· Rainer Kitzelmann (αριθ. 1205/2017)· Heiner Schwarz (αριθ. 1206/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1207/2017)· (*) (αριθ. 1208/2017)· (*) (αριθ. 1209/2017)· Roland Rück (αριθ. 1210/2017)· Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (αριθ. 1211/2017)· Cinzia Mammolotti (αριθ. 1212/2017)· (*) (αριθ. 1213/2017)· (*) (αριθ. 1214/2017)· (*) (αριθ. 1215/2017)· (*) (αριθ. 1216/2017)· (*) (αριθ. 1217/2017)· (*) (αριθ. 1218/2017)· Juan José Asensio González (αριθ. 1219/2017)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 1220/2017)· Jordi Massey Figols (αριθ. 1221/2017)· (*) (αριθ. 1222/2017)· Tatiana De Rossi (αριθ. 1223/2017)· (*) (αριθ. 1224/2017)· (*) (αριθ. 1225/2017)· (*) (αριθ. 1226/2017)· Antonio Fanelli (αριθ. 1227/2017)· (*) (αριθ. 1228/2017)· Mauro Laccetti (αριθ. 1229/2017)· Johan Bruyninx (αριθ. 1230/2017)· (*) (αριθ. 1231/2017)· Juan Lorenzo Santana Pérez (αριθ. 1232/2017)· Filomena Pinca (αριθ. 1233/2017)· Jens Genzer (αριθ. 1234/2017)· (*) (αριθ. 1235/2017)· (*) (αριθ. 1236/2017)· (*) (αριθ. 1237/2017)· Oliver Lücke (αριθ. 1238/2017)· (*) (αριθ. 1239/2017)· Flavio Miccono (αριθ. 0001/2018)· Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (αριθ. 0002/2018)· Beáta Bihari (αριθ. 0003/2018)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0004/2018)· Reiner Schwope (αριθ. 0005/2018)· (*) (αριθ. 0006/2018)· André Kauper (αριθ. 0007/2018)· Mª Ángeles García Cortes (αριθ. 0008/2018)· Simon Pitsillides (αριθ. 0009/2018)· Mercedes Rodríguez Cortes (αριθ. 0010/2018)· Maren Bestmann-Auchter (αριθ. 0011/2018)· Claudio Argentini (αριθ. 0012/2018).

Ο Πρόεδρος διαβίβασε στις 16 Ιανουαρίου 2018 στην αρμόδια επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 215 παράγραφος 15 του Κανονισμού, τις αναφορές που απηύθυναν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φυσικά ή νομικά πρόσωπα που δεν είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε έχουν ως τόπο κατοικίας ή έδρα κράτος μέλος.

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου