Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg

14. Framställningar

Följande framställningar som tagits upp i registret under nedanstående datum hade, i enlighet med artikel 215.9 och 215.10 i arbetsordningen, hänvisats till ansvarigt utskott:

Den 16 januari 2018

(*) Namnet konfidentiellt

(*) (nr 1151/2017), (*) (nr 1152/2017), Alexandr Klenovsky (nr 1153/2017), Jürgen Keller (nr 1154/2017), Antonio Luis Vázquez Delgado (nr 1155/2017), (*) (nr 1156/2017), (*) (nr 1157/2017), (*) (nr 1158/2017), Jens Genzer (nr 1159/2017), Flavio Miccono (nr 1160/2017), (*) (nr 1161/2017), Pierpaolo Volpe (nr 1162/2017), Demitrios Paicopolos (nr 1163/2017), Luca Nascimbene (nr 1164/2017), Antonio Ramos da Silva (nr 1165/2017), Konstantinos Vasilopoulos (nr 1166/2017), Noël Lucia (nr 1167/2017), Nicola De Gaspari (nr 1168/2017), Andrés Ruiz Rodríguez (nr 1169/2017), (*) (nr 1170/2017), (*) (nr 1171/2017), (*) (nr 1172/2017), Noël Lucia (nr 1173/2017), Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 1174/2017), Jens Genzer (nr 1175/2017), (*) (nr 1176/2017), Gabriele Schweiger (nr 1177/2017), Fried-Th. Jantzen (nr 1178/2017), Michael Bowden (nr 1179/2017), Malene Jørgensen (nr 1180/2017), Hans Egon Kraemer (nr 1181/2017), Tibor Siroki (nr 1182/2017), (*) (nr 1183/2017), (*) (nr 1184/2017), Lapo Rossi (nr 1185/2017), Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (nr 1186/2017), (*) (nr 1187/2017), (*) (nr 1188/2017), Fabiano Filippin (nr 1189/2017), (*) (nr 1190/2017), Ermal Ndini (nr 1191/2017), Antonio José García Cabrera (nr 1192/2017), (*) (nr 1193/2017), María del Carmen Varela Velo (nr 1194/2017), (*) (nr 1195/2017), (*) (nr 1196/2017), (*) (nr 1197/2017), Luca Nascimbene (nr 1198/2017), Luca Nascimbene (nr 1199/2017), David Llewellyn (nr 1200/2017), (*) (nr 1201/2017), Jose Eduardo Meira Da Cunha (nr 1202/2017), Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 1203/2017), (*) (nr 1204/2017), Rainer Kitzelmann (nr 1205/2017), Heiner Schwarz (nr 1206/2017), Jens Genzer (nr 1207/2017), (*) (nr 1208/2017), (*) (nr 1209/2017), Roland Rück (nr 1210/2017), Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (nr 1211/2017), Cinzia Mammolotti (nr 1212/2017), (*) (nr 1213/2017), (*) (nr 1214/2017), (*) (nr 1215/2017), (*) (nr 1216/2017), (*) (nr 1217/2017), (*) (nr 1218/2017), Juan José Asensio González (nr 1219/2017), José Manuel Martín Álvarez (nr 1220/2017), Jordi Massey Figols (nr 1221/2017), (*) (nr 1222/2017), Tatiana De Rossi (nr 1223/2017), (*) (nr 1224/2017), (*) (nr 1225/2017), (*) (nr 1226/2017), Antonio Fanelli (nr 1227/2017), (*) (nr 1228/2017), Mauro Laccetti (nr 1229/2017), Johan Bruyninx (nr 1230/2017), (*) (nr 1231/2017), Juan Lorenzo Santana Pérez (nr 1232/2017), Filomena Pinca (nr 1233/2017), Jens Genzer (nr 1234/2017), (*) (nr 1235/2017), (*) (nr 1236/2017), (*) (nr 1237/2017), Oliver Lücke (nr 1238/2017), (*) (nr 1239/2017), Flavio Miccono (nr 0001/2018), Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (nr 0002/2018), Beáta Bihari (nr 0003/2018), José Manuel Martín Álvarez (nr 0004/2018), Reiner Schwope (nr 0005/2018), (*) (nr 0006/2018), André Kauper (nr 0007/2018), Mª Ángeles García Cortes (nr 0008/2018), Simon Pitsillides (nr 0009/2018), Mercedes Rodríguez Cortes (nr 0010/2018), Maren Bestmann-Auchter (nr 0011/2018), Claudio Argentini (nr 0012/2018).

Talmannen meddelade att han den 16 januari 2018, i enlighet med bestämmelserna i artikel 215.15 i arbetsordningen, till det ansvariga utskottet hänvisat de framställningar till parlamentet som ingetts av fysiska eller juridiska personer som varken är medborgare i Europeiska unionen eller bosatta i en medlemsstat eller har sin hemvist eller säte i en medlemsstat.

Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy