Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Четвъртък, 18 януари 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Съобщение на председателството
 3.Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (разискване)
 4.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  4.1.Нигерия
  4.2.Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки
  4.3.Демократична република Конго
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Време за гласуване
  6.1.Нигерия (гласуване)
  6.2.Случаите на защитниците на правата на човека У Ган, Сие Ян, Ли Минджъ и Таши Уаншук и тибетския монах Чоеки (гласуване)
  6.3.Демократична република Конго (гласуване)
  6.4.Маракешки договор за улесняване на достъпа до публикувани произведения за слепи хора, лица с нарушено зрение или с други увреждания, които не позволяват четенето на печатни материали *** (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Компетентност, признаване и изпълнение на решения по брачни въпроси и въпроси, свързани с родителската отговорност, и относно международното отвличане на деца * (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.6.Изпълнение на инициативата за младежка заетост в държавите членки (гласуване)
  6.7.Прилагане на Директива 2005/36/ЕО по отношение на регулирането и необходимостта от реформа на професионалните услуги (гласуване)
 7.Обяснениe на вот
 8.Поправки на вот и намерения за гласуване
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Одобряване на протокола от предишното заседание
 11.Запитвания (разискване)
 12.Решения относно някои документи
 13.Внесени документи
 14.Петиции
 15.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 16.График на следващите заседания
 17.Закриване на заседанието
 18.Прекъсване на сесията
 Списък на присъствалите
Протокол (189 kb) Списък на присъствалите (60 kb) Резултати от различните гласувания (64 kb) Поименни гласувания (530 kb) 
 
Протокол (82 kb) Списък на присъствалите (11 kb) Резултати от различните гласувания (28 kb) Поименни гласувания (46 kb) 
 
Протокол (279 kb) Списък на присъствалите (70 kb) Резултати от различните гласувания (448 kb) Поименни гласувания (798 kb) 
Последно осъвременяване: 18 юли 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност