Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2018 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 3.Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (συζήτηση)
 4.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου, της δημοκρατίας και των αρχών του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  
4.1.Νιγηρία
  
4.2.Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi
  
4.3.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό
 5.Επανάληψη της συνόδου
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Νιγηρία (ψηφοφορία)
  
6.2.Οι υποθέσεις των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk και του θιβετιανού μοναχού Choekyi (ψηφοφορία)
  
6.3.Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ψηφοφορία)
  
6.4.Συνθήκη του Μαρακές: διευκόλυνση της πρόσβασης τυφλών, αμβλυώπων ή ατόμων με άλλα προβλήματα ανάγνωσης εντύπων σε δημοσιευμένα έργα *** (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας, και διεθνής απαγωγή παιδιών * (άρθρο 150 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.6.Υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την απασχόληση των νέων στα κράτη μέλη (ψηφοφορία)
  
6.7.Εφαρμογή της οδηγίας των επαγγελματικών προσόντων και η ανάγκη μεταρρύθμισης των επαγγελματικών υπηρεσιών (ψηφοφορία)
 7.Αιτιολογήσεις ψήφου
 8.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 9.Επανάληψη της συνόδου
 10.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 11.Μείζονος σημασίας επερωτήσεις (συζήτηση)
 12.Αποφάσεις που αφορούν ορισμένα έγγραφα
 13.Κατάθεση εγγράφων
 14.Αναφορές
 15.Διαβίβαση των κειμένων που εγκρίθηκαν κατά τη σημερινή συνεδρίαση
 16.Χρονοδιάγραμμα των επόμενων συνεδριάσεων
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (193 kb) Κατάσταση παρόντων (60 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (64 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (530 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (85 kb) Κατάσταση παρόντων (11 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (27 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (46 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (277 kb) Κατάσταση παρόντων (70 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (444 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (797 kb) 
Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιουλίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου