Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Donderdag 18 januari 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Mededeling van de Voorzitter
 3.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (debat)
 4.Debat over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (debat)
  4.1.Nigeria
  4.2.De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi
  4.3.Democratische Republiek Congo
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Stemmingen
  6.1.Nigeria (stemming)
  6.2.De zaak van de mensenrechtenactivisten Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk en de Tibetaanse monnik Choekyi (stemming)
  6.3.Democratische Republiek Congo (stemming)
  6.4.Verdrag van Marrakesh: bevordering van de toegang tot gepubliceerde werken voor personen die blind zijn, visueel gehandicapt of anderszins een leeshandicap hebben *** (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.5.Bevoegdheid, erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en betreffende internationale kinderontvoering (herschikking) * (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  6.6.De uitvoering van het jongerenwerkgelegenheidsinitiatief in de lidstaten (stemming)
  6.7.Tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende de erkenning van beroepskwalificaties en de noodzakelijke hervorming van professionele diensten (stemming)
 7.Stemverklaringen
 8.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 9.Hervatting van de vergadering
 10.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 11.Uitgebreide interpellaties (debat)
 12.Besluiten inzake bepaalde documenten
 13.Ingekomen stukken
 14.Verzoekschriften
 15.Verzending van de tijdens deze vergadering aangenomen teksten
 16.Rooster van de volgende vergaderingen
 17.Sluiting van de vergadering
 18.Onderbreking van de zitting
 Presentielijst
Notulen (173 kb) Presentielijst (60 kb) Uitslag van de stemming (58 kb) Hoofdelijke stemming (530 kb) 
 
Notulen (78 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (26 kb) Hoofdelijke stemming (46 kb) 
 
Notulen (258 kb) Presentielijst (62 kb) Uitslag van de stemming (431 kb) Hoofdelijke stemming (785 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 23 april 2018Juridische mededeling - Privacybeleid