Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Protokoll
Torsdagen den 18 januari 2018 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Meddelande från talmannen
 3.Genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och behovet av reform inom yrkesmässiga tjänster (debatt)
 4.Debatt om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  
4.1.Nigeria
  
4.2.Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi
  
4.3.Demokratiska republiken Kongo
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Omröstning
  
6.1.Nigeria (omröstning)
  
6.2.Fallen med människorättsaktivisterna Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk och den tibetanska munken Choekyi (omröstning)
  
6.3.Demokratiska republiken Kongo (omröstning)
  
6.4.Marrakechfördraget om att underlätta tillgången till publicerade verk för personer som är blinda, synsvaga eller har annat läshandikapp *** (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.5.Behörighet, erkännande och verkställighet av avgöranden i äktenskapsfrågor och frågor om föräldraansvar samt internationella bortföranden av barn * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)
  
6.6.Genomförandet av sysselsättningsinitiativet för unga i medlemsstaterna (omröstning)
  
6.7.Genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer och behovet av reform inom yrkesmässiga tjänster (omröstning)
 7.Röstförklaringar
 8.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 11.Större interpellationer (debatt)
 12.Beslut om vissa dokument
 13.Inkomna dokument
 14.Framställningar
 15.Översändande av texter som antagits under sammanträdesperioden
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (175 kb) Närvarolista (60 kb) Omröstningsresultat (58 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (530 kb) 
 
Protokoll (78 kb) Närvarolista (11 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (46 kb) 
 
Protokoll (255 kb) Närvarolista (63 kb)    Resultat av omröstningarna med namnupprop (786 kb) 
Senaste uppdatering: 23 april 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy