Märksõnaregister 
Protokoll
PDF 425kWORD 26k
Neljapäev, 18. jaanuar 2018 - Strasbourg
Hääletustulemused

 Lühendite ja sümbolite selgitus

 1. Nigeeria 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0045/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
pärast § 113GUE/NGL
pärast § 152Verts/ALENH146, 409, 37
4GUE/NGL
pärast V põhjendust1Verts/ALENH146, 430, 35
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0045/2018PPE
B8-0049/2018ECR
B8-0050/2018S&D
B8-0051/2018Verts/ALE
B8-0052/2018GUE/NGL
B8-0053/2018ALDE
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
Verts/ALE:muudatusettepanekud 1, 2

 2. Inimõiguste kaitsjate Wu Gani, Xie Yangi, Lee Ming-che, Tashi Wangchuki ja tiibeti munga Choekyi juhtumid 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0043/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0043/2018Verts/ALE
B8-0044/2018ECR
B8-0046/2018S&D
B8-0047/2018ALDE
B8-0048/2018PPE

 3. Kongo Demokraatlik Vabariik 

Resolutsiooni ettepanekud: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
Resolutsiooni ühisettepanek RC-B8-0054/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
Pärast § 121GUE/NGLEH+318, 293, 9
hääletus: resolutsioon (terviktekst)+
Resolutsiooni ettepanekud fraktsioonide kaupa
B8-0054/2018ECR
B8-0055/2018S&D
B8-0056/2018Verts/ALE
B8-0057/2018GUE/NGL
B8-0058/2018ALDE
B8-0059/2018EFDD
B8-0060/2018PPE

 4. Marrakechi leping: avaldatud teostele juurdepääsu lihtsustamine nägemispuudega või muu trükikirja lugemise puudega isikutele *** 

Soovitus: Max Andersson (A8-0400/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+594, 8, 25

 5. Kohtualluvus, abieluasjade ja vanemliku vastutusega seotud kohtuasjades otsuste tunnustamine ja täitmine ning rahvusvahelised lapseröövid * 

Raport: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

TeemaNH jneHääletusNH/EH – märkused
tervikhääletusNH+562, 16, 43

 6. Noorte tööhõive algatuse elluviimine liikmesriikides 

Raport: Romana Tomc (A8-0406/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 1§originaaltekstosa
1/NH+387, 222, 16
2/NH290, 325, 9
3/NH+340, 272, 8
§ 3§originaaltekstosa
1+
2+
3+
§ 7§originaaltekstNH+586, 32, 15
§ 9§originaaltekstosa
1+
2+
3+
§ 12§originaaltekstNH+485, 109, 36
§ 15§originaaltekstNH297, 305, 25
§ 16§originaaltekstosa
1+
2/EH+338, 285, 6
3+
§ 211S&D, GUE/NGL, Verts/ALENH269, 350, 13
§ 24§originaaltekstNH+349, 210, 75
§ 26§originaaltekstosa
1/NH+573, 33, 26
2+
§ 44§originaaltekstNH+432, 165, 36
§ 48§originaaltekstosa
1+
2+
3+
põhjendus A§originaaltekstosa
1+
2/EH292, 329, 0
põhjendus B§originaaltekstosa
1/EH+330, 231, 55
2
3
4
põhjendus D§originaaltekstosa
1+
2+
põhjendus L§originaalteksteraldi+
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+512, 50, 63
Taotlused nimeliseks hääletuseks:
GUE/NGL:§ 7, 12
S&D:muudatusettepanekud 1, § 1, 15, 24, 44
ENF:§ 1, 26 (1. osa)
Taotlused eraldi hääletuseks:
PPE:§ 1, 15, 24, põhjendus B
ALDE:§ 44
S&D:põhjendus L
Taotlused osade kaupa hääletuseks:
PPE:
põhjendus A
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „arvestades, et finants- ja majanduskriisi ning sellele järgnenud kokkuhoiumeetmete“
2.osa:need sõnad
GUE/NGL:
§ 3
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „tunnistab, et osa liikmesriike on vajalike struktuurireformide rakendamises maha jäänud;“ „kõrgharidusega inimeste väljavool“, „nende“ ja „kus toimub“
2.osa:„tunnistab, et osa liikmesriike on vajalike struktuurireformide rakendamises maha jäänud;“
3.osa:„kõrgharidusega inimeste väljavool“, „nende“ ja „kus toimub“
põhjendus D
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „noored tunnevad end ühiskonnast isoleerituna, ja sel võib olla n-ö armistav mõju,“
2.osa:need sõnad
ALDE:
§ 9
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „ülemaailmse majanduskriisi“, „ebakindlate“ ja „üldine levik“
2.osa:„ülemaailmse majanduskriisi“
3.osa:„ebakindlate“ ja „üldine levik“
§ 48
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „kvaliteetseid“ ning „ebakindlatel, alatasustatud ja ajutistel“
2.osa:„kvaliteetseid“
3.osa:„ebakindlatel, alatasustatud ja ajutistel“
põhjendus B
1.osa:kogu tekst, v.a sõnad „kriisi-“, „kriisiriikides“ ja „juba“
2.osa:„kriisi-“
3.osa:„kriisiriikides“
4.osa:„juba“
ENF:
§ 26
1.osa:„rõhutab, et selle kindlaks tegemine, kas noorte tööhõive algatuse eelarvet kulutatakse hästi ning kas täidetakse noorte tööhõive algatuse lõppeesmärk – aidata töötutel noortel saada jätkusuutlik töö –, on võimalik üksnes siis, kui tegevusi jälgitakse hoolikalt ja läbipaistvalt usaldusväärsete ja võrreldavate andmete alusel ning edusamme mitteteinud liikmesriikidega tegeletakse eesmärgikindlamal viisil;“
2.osa:„kutsub liikmesriike üles parandama kiiresti järelevalvet, aruandlust ja andmete kvaliteeti ning tagama noorte tööhõive algatuse praeguse rakendamise kohta usaldusväärsete ja võrdväärsete andmete ja näitajate kogumise ja nende kättesaadavaks tegemise ajakohaselt ja sagedamini, kui on nõutud nende iga-aastase aruandluskohustuse raames, mis on määratletud Euroopa Sotsiaalfondi määruse artikli 19 lõikes 2; kutsub komisjoni üles vaatama läbi oma suunised andmete kogumise kohta kooskõlas Euroopa Kontrollikoja soovitustega, et vähendada tulemuste ülehindamist;“
ALDE, ENF:
§ 1
1.osa:„on veendunud, et noortegarantii peab olema esimene samm liikumises noorte tööhõivega seotud vajaduste puhul õigustel põhineva lähenemisviisi poole;“ välja arvatud sõnad „õigustel põhineva lähenemisviisi poole“
2.osa:„õigustel põhineva lähenemisviisi poole“
3.osa:„tuletab meelde tööandjate kohustust osaleda noortele juurdepääsetavate kutseõppeprogrammide, algtaseme töökohtade ja kvaliteetsete praktikakohtade pakkumises;“
GUE/NGL, S&D:
§ 16
1.osa:„leiab, et noortegarantii ja noorte tööhõive algatus ei saa asendada makromajanduslike ja muude poliitikameetmete rakendamist noorte tööhõive suurendamiseks; lisab, et noortegarantii rakendamise ja mõjude hindamiseks tuleb arvesse võtta liikmesriikide erinevaid makromajanduslikke olusid ja eelarvetingimusi;“
2.osa:„on seisukohal, et tuleb ette näha noorte tööhõive algatuse programmi pikaajaline struktuurireform, juhul kui programmi kestust pikendatakse;“
3.osa:„rõhutab selget vajadust parema liikmesriikidevahelise kooskõlastamise järele;“

 7. Kutsealateenuste direktiivi rakendamine ja kutsealateenuste reformimise vajadus 

Raport: Nicola Danti (A8-0401/2017)

TeemaMe nrEsitajaNH jneHääletusNH/EH – märkused
§ 141ALDE
hääletus: resolutsioon (terviktekst)NH+490, 54, 38
Viimane päevakajastamine: 3. aprill 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika