Hakemisto 
Pöytäkirja
PDF 429kWORD 27k
Torstai 18. tammikuuta 2018 - Strasbourg
Äänestysten tulokset

 Käytettyjen merkkien ja lyhenteiden selitykset

 1. Nigeria 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys: RC-B8-0045/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
§ 11 jälkeen3GUE/NGL-
§ 15 jälkeen2Verts/ALENHÄ-146, 409, 37
4GUE/NGL-
V kappaleen jälkeen1Verts/ALENHÄ-146, 430, 35
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0045/2018PPE
B8-0049/2018ECR
B8-0050/2018S&D
B8-0051/2018Verts/ALE
B8-0052/2018GUE/NGL
B8-0053/2018ALDE
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
Verts/ALE:tarkistukset 1 ja 2

 2. Ihmisoikeusaktivistien Wu Ganin, Xie Yangin, Lee Ming-chen, Tashi Wangchukin ja tiibetiläismunkki Choekyin tapaukset 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys: RC-B8-0043/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
äänestys: päätöslauselma (teksti  kokonaisuudessaan)+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0043/2018Verts/ALE
B8-0044/2018ECR
B8-0046/2018S&D
B8-0047/2018ALDE
B8-0048/2018PPE

 3. Kongon demokraattinen tasavalta 

Päätöslauselmaesitykset: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
Yhteinen päätöslauselmaesitys: RC-B8-0054/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
§ 12 jälkeen1GUE/NGL+318, 293, 9
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)+
Poliittisten ryhmien päätöslauselmaesitykset
B8-0054/2018ECR
B8-0055/2018S&D
B8-0056/2018Verts/ALE
B8-0057/2018GUE/NGL
B8-0058/2018ALDE
B8-0059/2018EFDD
B8-0060/2018PPE

 4. Marrakeshin sopimus: julkaistujen teosten saatavuuden helpottaminen sokeiden, heikkonäköisten tai muulla tavoin lukemisesteisten hyväksi *** 

Suositus: Max Andersson (A8-0400/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+594, 8, 25

 5. Tuomioistuimen toimivalta, päätösten tunnustaminen ja täytäntöönpano avioliittoa ja vanhempainvastuuta koskevissa asioissa ja kansainvälinen lapsikaappaus * 

Mietintö: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

KohdeNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
kertaäänestysNHÄ+562, 16, 43

 6. Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa 

Mietintö: Romana Tomc (A8-0406/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 1§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+387, 222, 16
2/AN-290, 325, 9
3/AN+340, 272, 8
§ 3§alkuper. tekstiosat
1+
2+
3+
§ 7§alkuper. tekstiNHÄ+586, 32, 15
§ 9§alkuper. tekstiosat
1+
2+
3+
§ 12§alkuper. tekstiNHÄ+485, 109, 36
§ 15§alkuper. tekstiNHÄ-297, 305, 25
§ 16§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ+338, 285, 6
3+
§ 211S&D, GUE/NGL, Verts/ALENHÄ-269, 350, 13
§ 24§alkuper. tekstiNHÄ+349, 210, 75
§ 26§alkuper. tekstiosat
1/NHÄ+573, 33, 26
2+
§ 44§alkuper. tekstiNHÄ+432, 165, 36
§ 48§alkuper. tekstiosat
1+
2+
3+
A kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2/KÄ-292, 329, 0
B kappale§alkuper. tekstiosat
1/KÄ+330, 231, 55
2-
3-
4-
D kappale§alkuper. tekstiosat
1+
2+
L kappale§alkuper. teksti+
äänestys: päätöslauselma (teksti  kokonaisuudessaan)NHÄ+512, 50, 63
Nimenhuutoäänestyksiä koskevat pyynnöt
GUE/NGL:§ 7, 12
S&D:tarkistukset 1, § 1, 15, 24, 44
ENF:§ 1, 26 (1. osa:)
Erillisiä äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:§ 1, 15, 24, johdanto-osan B kappale
ALDE:§ 44
S&D:johdanto-osan L kappale
Kohta kohdalta -äänestyksiä koskevat pyynnöt
PPE:
A kappale
1.osa:teksti ilman sanoja ”Nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpano jäsenvaltioissa”
2.osa:nämä sanat
GUE/NGL:
§ 3
1.osa:teksti ilman sanoja ”toteaa, että tietyt jäsenvaltiot eivät ole vielä panneet täytäntöön tarvittavia rakenneuudistuksia;” ja “jotka kärsivät korkeasti koulutettujen aivoviennistä”
2.osa:”toteaa, että tietyt jäsenvaltiot eivät ole vielä panneet täytäntöön tarvittavia rakenneuudistuksia;”
3.osa:”jotka kärsivät korkeasti koulutettujen aivoviennistä”
D kappale
1.osa:teksti ilman sanoja ”niin että he menettävät tunteen kuulumisesta johonkin; toteaa, että ne voivat jättää jälkiä pidemmäksikin aikaa,”
2.osa:nämä sanat
ALDE:
§ 9
1.osa:teksti ilman sanoja ”maailmanlaajuisen talous-” ja ”epävarmojen” ja “yleistyminen”
2.osa”maailmanlaajuisen talous-”
3.osa:”epävarmojen” ja “yleistyminen”
§ 48
1.osa:teksti ilman sanoja ”laadukkaita” ja ”epävarmoihin, alipalkattuihin ja tilapäisiin”
2.osa:”laadukkaita”
3.osa:”epävarmoihin, alipalkattuihin ja tilapäisiin”
B kappale
1.osa:teksti ilman sanoja ”kriisi-”, ”kriisimaiden” ja ”jo”
2.osa:”kriisi-”
3.osa:”kriisimaiden”
4.osa:”jo”
ENF:
§ 26
1.osa:”korostaa, että sen määrittäminen, onko nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahat käytetty hyvin ja onko nuorisotyöllisyysaloitteen perimmäinen tavoite auttaa työttömiä nuoria saamaan pysyvä työpaikka saavutettu, on mahdollista vain, jos toimia seurataan tiiviisti ja avoimesti luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen avulla ja jos niitä jäsenvaltioita, joissa edistymistä ei ole tapahtunut, tuetaan kunnianhimoisemmin;”
2.osa:”kehottaa jäsenvaltioita parantamaan kiireellisesti seurantaa, raportointia ja tietojen laatua ja takaamaan nuorisotyöllisyysaloitteen täytäntöönpanoa koskevien luotettavien ja vertailukelpoisten tietojen ja lukujen keräämisen ja niiden asettamisen saataville ajoissa ja useammin kuin ESR-asetuksen 19 artiklan 2 kohdan mukaisessa vuotuisessa raportointivelvoitteessa edellytetään; kehottaa komissiota tarkistamaan tiedonkeruuta koskevia ohjeitaan tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisesti, jotta tulosten liioittelun riski olisi mahdollisimman vähäinen;”
ALDE, ENF:
§ 1
1.osa:”katsoo, että nuorisotakuun on oltava ensiaskel kohti oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa nuorten työelämää koskeviin tarpeisiin;” ilman sanoja ”oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa”
2.osa:”oikeuksiin perustuvaa lähestymistapaa”
3.osa:”muistuttaa työnantajien velvollisuudesta osallistua prosessiin, jossa nuorille tarjotaan ammatillisen koulutuksen ohjelmia, aloitustyöpaikkoja ja laadukkaita harjoittelupaikkoja;”
GUE/NGL, S&D:
§ 16
1.osa:”katsoo, etteivät nuorisotakuu ja nuorisotyöllisyysaloite voi korvata makrotaloudellisia eivätkä muita nuorisotyöllisyyden edistämisessä käytettäviä toimintapoliittisia välineitä; toteaa lisäksi, että nuorisotakuun täytäntöönpanon ja vaikutusten arvioimiseksi on tärkeää ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset makrotaloudelliset olosuhteet ja talousarviotilanteet;”
2.osa:”katsoo, että jos nuorisotakuun kestoa halutaan jatkaa, on sen rakennetta uudistettava pitkällä aikavälillä;”
3.osa:”korostaa selkeää tarvetta tehostaa koordinointia eri jäsenvaltioiden välillä;”

 7. Mise en œuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et besoin de réforme des services professionnels 

Mietintö: Nicola Danti (A8-0401/2017)

KohdeTark. nroLaatijaNHÄ jne.ÄänestysNHÄ/KÄ ja huomautukset
§ 141ALDE-
äänestys: päätöslauselma (teksti kokonaisuudessaan)NHÄ+490, 54, 38
Päivitetty viimeksi: 3. huhtikuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö