Indekss 
Protokols
PDF 436kWORD 26k
Ceturtdiena, 2018. gada 18. janvāris - Strasbūra
Balsojumu rezultāti

 Saīsinājumu un simbolu saraksts

 1. Nigērija 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0045/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
aiz § 113GUE/NGL-
aiz §152Verts/ALEPS-146, 409, 37
4GUE/NGL-
aiz V apsv.1Verts/ALEPS-146, 430, 35
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0045/2018PPE
B8-0049/2018ECR
B8-0050/2018S&D
B8-0051/2018Verts/ALE
B8-0052/2018GUE/NGL
B8-0053/2018ALDE
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
Verts/ALE:groz. Nr. 1, 2

 2. Cilvēktiesību aktīvistu Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh un Tashi Wangchuk un Tibetas mūka Choekyi lietas 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0043/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0043/2018Verts/ALE
B8-0044/2018ECR
B8-0046/2018S&D
B8-0047/2018ALDE
B8-0048/2018PPE

 3. Kongo Demokrātiskā Republika 

Rezolūciju priekšlikumi: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
Kopīgs rezolūcijas priekšlikums RC-B8-0054/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
aiz § 121GUE/NGLEB+318, 293, 9
balsojums: rezolūcija (viss teksts)+
Politisko grupu rezolūciju priekšlikumi
B8-0054/2018ECR
B8-0055/2018S&D
B8-0056/2018Verts/ALE
B8-0057/2018GUE/NGL
B8-0058/2018ALDE
B8-0059/2018EFDD
B8-0060/2018PPE

 4. Marrākešas līguma, kas atvieglo piekļuvi iespieddarbiem personām, kuras ir neredzīgas, ar redzes traucējumiem vai drukas lasītnespēju citu iemeslu dēļ, noslēgšana Eiropas Savienības vārdā *** 

Ieteikums: Max Andersson (A8-0400/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+594, 8, 25

 5. Jurisdikcija, lēmumu atzīšana un izpilde laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un bērnu starptautiskā nolaupīšana * 

Ziņojums: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

PriekšmetsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
viens balsojumsPS+562, 16, 43

 6. Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvas īstenošana dalībvalstīs 

Ziņojums: Romana Tomc (A8-0406/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 1§sākotnējais tekstsbd
1/PS+387, 222, 16
2/PS-290, 325, 9
3/PS+340, 272, 8
§ 3§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
3+
§ 7§sākotnējais tekstsPS+586, 32, 15
§ 9§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
3+
§ 12§sākotnējais tekstsPS+485, 109, 36
§ 15§sākotnējais tekstsPS-297, 305, 25
§ 16§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB+338, 285, 6
3+
§ 211S&D, GUE/NGL, Verts/ALEPS-269, 350, 13
§ 24§sākotnējais tekstsPS+349, 210, 75
§ 26§sākotnējais tekstsbd
1/PS+573, 33, 26
2+
§ 44§sākotnējais tekstsPS+432, 165, 36
§ 48§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
3+
A apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2/EB-292, 329, 0
B apsv.§sākotnējais tekstsbd
1/EB+330, 231, 55
2-
3-
4-
D apsv.§sākotnējais tekstsbd
1+
2+
L apsv.§sākotnējais tekstsats.+
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+512, 50, 63
Pieprasījumi balsot pēc saraksta
GUE/NGL:§ 7, 12
S&D:groz. Nr. 1, § 1, 15, 24, 44
ENF:§ 1, 26 (1. daļa)
Pieprasījumi balsot atsevišķi
PPE:§ 1, 15, 24, B apsv.
ALDE:§ 44
S&D:L apsv.
Pieprasījumi balsot pa daļām
PPE
A apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “un tai sekojošie taupības pasākumi”
2.daļa:šie vārdi
GUE/NGL
§ 3
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “atzīst, ka dažās dalībvalstīs nepieciešamo strukturālo reformu īstenošana kavējas;”, “augsti izglītotu cilvēku emigrāciju” un “kuri saskaras ar”
2.daļa:“atzīst, ka dažās dalībvalstīs nepieciešamo strukturālo reformu īstenošana kavējas;”
3.daļa:“augsti izglītotu cilvēku emigrāciju” un “kuri saskaras ar”
D apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “var justies izolēti, un tas var izraisīt paliekošu ietekmi,”
2.daļa:šie vārdi
ALDE
§ 9
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “globālās ekonomikas”, “pieaugošā izplatība” un “nestabilu”
2.daļa:“globālās ekonomikas”
3.daļa:“pieaugošā izplatība” un “nestabilu”
§ 48
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “labas kvalitātes” un “nestabilās pagaidu”, “pārāk zemu atalgojumu un”
2.daļa:“labas kvalitātes”
3.daļa:“nestabilās pagaidu”, “pārāk zemu atalgojumu un”
B apsvērums
1.daļa:viss teksts, izņemot vārdus “krīzes”, “krīzes skartajās valstīs” un “jau”
2.daļa:“krīzes”
3.daļa:“krīzes skartajās valstīs”
4.daļa:“jau”
ENF
§ 26
1.daļa:“uzsver — to, vai JNI budžets ir labi iztērēts un vai iniciatīvas galīgais mērķis attiecībā uz ilgtspējīgas nodarbinātības nodrošināšanu jauniešiem ir sasniegts, var noteikt tikai tad, ja darbības tiek cieši uzraudzītas, pamatojoties uz ticamiem un salīdzināmiem datiem, un ja dalībvalstis, kas nav panākušas progresu, ir sākušas vērienīgāku darbību;”
2.daļa:“aicina dalībvalstis steidzamības kārtā uzlabot uzraudzību, ziņošanu un datu kvalitāti un garantēt, ka uzticami un salīdzināmi dati un radītāji par JNI īstenošanu tiek savākti un darīti pieejami savlaicīgi un biežāk nekā tas prasīts saskaņā ar to pienākumu sniegt gada ziņojumus, kā noteikts ESF regulas 19. panta 2. punktā; aicina Komisiju pārskatīt savas pamatnostādnes par datu vākšanu saskaņā ar Revīzijas palātas ieteikumiem, lai samazinātu rezultātu pārvērtēšanas risku;”
ALDE, ENF
§ 1
1.daļa:“uzskata, ka GJ ir jābūt pirmajam solim virzībā uz tādu pieeju jauniešu nodarbinātības vajadzībām, kas balstīta uz viņu tiesībām;”, izņemot vārdus “tādu pieeju” un “kas balstīta uz viņu tiesībām”
2.daļa:“tādu pieeju” un “kas balstīta uz viņu tiesībām”
3.daļa:“atgādina, ka darba devējiem ir pienākums piedalīties procesā, kas nodrošina jauniešiem pieejamas profesionālās izglītības programmas, iesācēja darbvietas un kvalitatīvu stažēšanos;”
GUE/NGL, S&D
§ 16
1.daļa:“uzskata, ka GJ un JNI nav domāta tam, lai aizstātu makroekonomisko instrumentu pielietošanu un citas rīcībpolitikas jauniešu nodarbinātības veicināšanai; turklāt atzīmē, ka, novērtējot GJ īstenošanu un ietekmi, ir jāpatur prātā atšķirīgā makroekonomiskā un budžeta situācija dalībvalstīs;”
2.daļa:“uzskata — lai GJ darbību varētu pagarināt, ir jāizstrādā ilgtermiņa strukturālo reformu programma;”
3.daļa:“uzsver, ka ir nepieciešama efektīvāka koordinēšana starp dažādām dalībvalstīm;”

 7. Profesionālo kvalifikāciju direktīvas īstenošana un profesionālo pakalpojumu reformas nepieciešamība 

Ziņojums: Nicola Danti (A8-0401/2017)

PriekšmetsGroz. Nr.IesniedzējsPS utt.BalsojumsPS/EB – piezīmes
§ 141ALDE-
balsojums: rezolūcija (viss teksts)PS+490, 54, 38
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 3. aprīlisJuridisks paziņojums - Privātuma politika