Indiċi 
Minuti
PDF 440kWORD 27k
Il-Ħamis, 18 ta' Jannar 2018 - Strasburgu
Riżultati tal-votazzjonijiet

 Abbrevjazzjonijiet u simboli

 1. In-Niġerja 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0045/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
Wara l-§ 113GUE/NGL-
Wara l-§ 152Verts/ALEVSI-146, 409, 37
4GUE/NGL-
Wara l-premessa V1Verts/ALEVSI-146, 430, 35
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0045/2018PPE
B8-0049/2018ECR
B8-0050/2018S&D
B8-0051/2018Verts/ALE
B8-0052/2018GUE/NGL
B8-0053/2018ALDE
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
Verts/ALE:emendi 1, 2

 2. Il-każijiet tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-Che, Tashi Wangchuk u r-raheb Tibetan Choekyi 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0043/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0043/2018Verts/ALE
B8-0044/2018ECR
B8-0046/2018S&D
B8-0047/2018ALDE
B8-0048/2018PPE

 3. Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo 

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
Mozzjoni għal riżoluzzjoni konġunta RC-B8-0054/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
Wara l-§ 121GUE/NGLVE+318, 293, 9
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)+
Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tal-gruppi politiċi
B8-0054/2018ECR
B8-0055/2018S&D
B8-0056/2018Verts/ALE
B8-0057/2018GUE/NGL
B8-0058/2018ALDE
B8-0059/2018EFDD
B8-0060/2018PPE

 4. Trattat ta' Marrakexx biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat *** 

Rakkomandazzjoni: Max Andersson (A8-0400/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+594, 8, 25

 5. Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * 

Rapport: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

SuġġettVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
votazzjoni unikaVSI+562, 16, 43

 6. L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri 

Rapport: Romana Tomc (A8-0406/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 1§test oriġinaliVmaq
1/VSI+387, 222, 16
2/VSI-290, 325, 9
3/VSI+340, 272, 8
§ 3§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3+
§ 7§test oriġinaliVSI+586, 32, 15
§ 9§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3+
§ 12§test oriġinaliVSI+485, 109, 36
§ 15§test oriġinaliVSI-297, 305, 25
§ 16§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE+338, 285, 6
3+
§ 211S&D, GUE/NGL, Verts/ALEVSI-269, 350, 13
§ 24§test oriġinaliVSI+349, 210, 75
§ 26§test oriġinaliVmaq
1/VSI+573, 33, 26
2+
§ 44§test oriġinaliVSI+432, 165, 36
§ 48§test oriġinaliVmaq
1+
2+
3+
Premessa A§test oriġinaliVmaq
1+
2/VE-292, 329, 0
Premessa B§test oriġinaliVmaq
1/VE+330, 231, 55
2-
3-
4-
Premessa D§test oriġinaliVmaq
1+
2+
Premessa L§test oriġinaliVsep+
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+512, 50, 63
Talbiet għal votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet
GUE/NGL:§§ 7, 12
S&D:emenda 1, §§ 1, 15, 24, 44
ENF:§§ 1, 26 (l-1 parti)
Talbiet għal votazzjoni separata
PPE:§§ 1, 15, 24, premessa B
ALDE:§ 44
S&D:premessa L
Talbiet għal votazzjoni maqsuma
PPE:
premessa A
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "u l-miżuri ta' awsterità sussegwenti"
it-tieni partidan il-kliem
GUE/NGL:
§ 3
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "jirrikonoxxi li ċerti Stati Membri għadhom lura fl-implimentazzjoni tar-riformi strutturali meħtieġa;", "li qed jesperjenzaw" u "eżodu ta' mħuħ ta' persuni b'edukazzjoni għolja"
it-tieni parti"jirrikonoxxi li ċerti Stati Membri għadhom lura fl-implimentazzjoni tar-riformi strutturali meħtieġa;"
it-tielet parti"li qed jesperjenzaw" u "eżodu ta' mħuħ ta' persuni b'edukazzjoni għolja"
premessa D
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "iwasslu biex iħossuhom iżolati u jistgħu jikkawżaw "marki dejjiema","
it-tieni partidan il-kliem
ALDE:
§ 9
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "ekonomika globali", "il-prevalenza" u "prekarji"
it-tieni parti"ekonomika globali"
it-tielet parti"il-prevalenza" u "prekarji"
§ 48
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "ta' kwalità tajba" u "prekarji, b'salarji mhux imħallsa biżżejjed u impjiegi temporanji"
it-tieni parti"ta' kwalità tajba"
it-tielet parti"prekarji, b'salarji mhux imħallsa biżżejjed u impjiegi temporanji"
premessa B
l-ewwel partiIt-test kollu apparti l-kliem: "tal-kriżi", "fil-pajjiżi fi kriżi" u "diġà"
it-tieni parti"tal-kriżi"
it-tielet parti"fil-pajjiżi fi kriżi"
ir-raba' parti"diġà"
ENF:
§ 26
l-ewwel parti"Jenfasizza li huwa possibbli biss li jiġi ddeterminat jekk il-baġit tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ huwiex jintefaq tajjeb, u jekk jinkisibx l-għan aħħari tal-Inizjattiva li tgħin sabiex iż-żgħażagħ jidħlu f'impjieg sostenibbli, ladarba l-operazzjonijiet ikunu mmonitorjati bir-reqqa u b'mod trasparenti fuq il-bażi ta' data affidabbli u komparabbli, u jekk l-Istati Membri li ma jkunux wettqu progress ikunu indirizzati b'manjiera aktar ambizzjuża;"
it-tieni parti"jistieden lill-Istati Membri jtejbu l-monitoraġġ, ir-rappurtar u l-kwalità tad-data bħala kwistjoni ta' urġenza, u biex jiggarantixxu li jinġabru u jsiru disponibbli fil-mument opportun id-data u ċ-ċifri affidabbli u komparabbli dwar l-implimentazzjoni attwali tal-Inizjattiva favur l-Impjiegi taż-Żgħażagħ, b'mod aktar frekwenti milli huwa meħtieġ skont l-obbligu ta' rapportar annwali tagħhom, kif definit fl-Artikolu 19(2) tar-Regolament FSE; jistieden lill-Kummissjoni tirrevedi l-linji gwida tagħha dwar il-ġbir ta' data f'konformità mar-rakkomandazzjoni tal-QEA sabiex jitnaqqas kemm jista' jkun ir-riskju ta' dikjarazzjoni eċċessiva tar-riżultati;"
ALDE, ENF:
§ 1
l-ewwel parti"Jemmen li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ trid tkun l-ewwel pass lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet għall-bżonnijiet ta' impjieg taż-żgħażagħ;" mingħajr il-kliem "lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet"
it-tieni parti"lejn approċċ ibbażat fuq id-drittijiet"
it-tielet parti"ifakkar li min iħaddem għandu l-obbligu li jipparteċipa fil-proċess biex iż-żgħażagħ jiġu offruti programmi ta' taħriġ vokazzjonali aċċessibbli, l-ewwel impjiegi u apprendistati ta' kwalità;"
GUE/NGL, S&D:
§ 16
l-ewwel parti"Jikkunsidra li l-Garanzija għaż-Żgħażagħ, u l-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ ma jistgħux jissostitwixxu l-użu ta' strumenti makroekonomiċi u politiki oħrajn li jippromwovu l-impjieg taż-żgħażagħ; "jirrimarka li biex tiġi vvalutata l-applikazzjoni u l-effetti tal-Garanzija għaż-Żgħażagħ, huwa importanti li wieħed iqis il-kundizzjonijiet baġitarji u makroekonomiċi differenti fl-Istati Membri;"
it-tieni parti"jikkunsidra li jeħtieġ li jitfassal programm ta' riforma strutturali fuq żmien fit-tul tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ f'każ li jittawwal iż-żmien tagħha;"
it-tielet parti"jenfasizza l-ħtieġa ċara ta' koordinazzjoni aktar effettiva bejn id-diversi Stati Membri;"

 7. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali 

Rapport: Nicola Danti (A8-0401/2017)

SuġġettEm NruAwturVSI, eċċ.VotazzjoniVSI/VE - rimarki
§ 141ALDE-
votazzjoni: riżoluzzjoni (it-test kollu)VSI+490, 54, 38
Aġġornata l-aħħar: 3 ta' April 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza