Kazalo 
Zapisnik
PDF 427kWORD 25k
Četrtek, 18. januar 2018 - Strasbourg
Izidi glasovanja

 Pomen kratic in znakov

 1. Nigerija 

Predlogi resolucij: B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018, B8-0053/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0045/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE)
po § 113GUE/NGL-
po § 152Verts/ALEPG-146, 409, 37
4GUE/NGL-
po u.i. V1Verts/ALEPG-146, 430, 35
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0045/2018PPE
B8-0049/2018ECR
B8-0050/2018S&D
B8-0051/2018Verts/ALE
B8-0052/2018GUE/NGL
B8-0053/2018ALDE
Zahteve za poimensko glasovanje
Verts/ALE:predloga sprememb 1, 2

 2. Primeri aktivistov za človekove pravice Wuja Gana, Xieja Yanga, Lija Ming-cheja, Tašija Vangčuka in tibetanskega meniha Čoekjija 

Predlogi resolucij: B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018, B8-0048/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0043/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, Verts/ALE, EFDD)
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0043/2018Verts/ALE
B8-0044/2018ECR
B8-0046/2018S&D
B8-0047/2018ALDE
B8-0048/2018PPE

 3. Demokratična republika Kongo 

Predlogi resolucij: B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018, B8-0060/2018

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
Skupni predlog resolucije RC-B8-0054/2018
(PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE)
po § 121GUE/NGLEG+318, 293, 9
glasovanje: resolucija (vse besedilo)+
Predlogi resolucij političnih skupin
B8-0054/2018ECR
B8-0055/2018S&D
B8-0056/2018Verts/ALE
B8-0057/2018GUE/NGL
B8-0058/2018ALDE
B8-0059/2018EFDD
B8-0060/2018PPE

 4. Marakeška pogodba: olajšani dostop do objavljenih del za slepe in slabovidne osebe ter osebe z drugimi motnjami branja *** 

Priporočilo: Max Andersson (A8-0400/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+594, 8, 25

 5. Pristojnost, priznavanje in izvrševanje odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter mednarodna ugrabitev otrok * 

Poročilo: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

PredmetPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
eno samo glasovanjePG+562, 16, 43

 6. Izvajanje pobude za zaposlovanje mladih v državah članicah 

Poročilo: Romana Tomc (A8-0406/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 1§originalno besedilopo delih
1/PG+387, 222, 16
2/PG-290, 325, 9
3/PG+340, 272, 8
§ 3§originalno besedilopo delih
1+
2+
3+
§ 7§originalno besediloPG+586, 32, 15
§ 9§originalno besedilopo delih
1+
2+
3+
§ 12§originalno besediloPG+485, 109, 36
§ 15§originalno besediloPG-297, 305, 25
§ 16§originalno besedilopo delih
1+
2/EG+338, 285, 6
3+
§ 211S&D, GUE/NGL, Verts/ALEPG-269, 350, 13
§ 24§originalno besediloPG+349, 210, 75
§ 26§originalno besedilopo delih
1/PG+573, 33, 26
2+
§ 44§originalno besediloPG+432, 165, 36
§ 48§originalno besedilopo delih
1+
2+
3+
u.i.A§originalno besedilopo delih
1+
2/EG-292, 329, 0
u.i.B§originalno besedilopo delih
1/EG+330, 231, 55
2-
3-
4-
u.i.D§originalno besedilopo delih
1+
2+
u.i.L§originalno besediloloč.+
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+512, 50, 63
Zahteve za poimensko glasovanje
GUE/NGL:§§ 7, 12
S&D:predlog spremembe 1, §§ 1, 15, 24, 44
ENF:§§ 1, 26 (1. del)
Zahteve za ločeno glasovanje
PPE:§§ 1, 15, 24, u.i. B
ALDE:§ 44
S&D:u.i.L
Zahteve za glasovanje po delih
PPE:
u.i.A
1.del:vse besedilo brez besed: »in poznejših varčevalnih ukrepov«
2.del:te besede
GUE/NGL:
§ 3
1.del:vse besedilo brez besed: »priznava, da nekatere države članice pri izvajanju potrebnih strukturnih reform zaostajajo;«, »izseljevanja visoko izobraženih ljudi« ter »ki jih pesti ta pojav;«
2.del:»priznava, da nekatere države članice pri izvajanju potrebnih strukturnih reform zaostajajo;«
3.del: »izseljevanja visoko izobraženih ljudi« ter »ki jih pesti ta pojav;«
u.i.D
1.del:vse besedilo brez besed: »ter izgubijo občutek pripadnosti in ker ima lahko to učinek stigmatizacije«
2.del:te besede
ALDE:
§ 9
1.del:vse besedilo brez besed: »svetovne gospodarske«, »vse pogostejših« ter »prekarnih«
2.del:»svetovne gospodarske«
3.del:»vse pogostejših« ter »prekarnih«
§ 48
1.del:vse besedilo brez besed: »kakovostnih« ter »prekarnih, premalo plačanih in začasnih«
2.del:»kakovostnih«
3.del:»prekarnih, premalo plačanih in začasnih«
u.i.B
1.del:vse besedilo brez besed: »protikrizni«, »v državah v krizi« in »že«
2.del:»protikrizni«
3.del:»v državah v krizi«
4.del:»že«
ENF:
§ 26
1.del:»poudarja, da je samo s tesnim in preglednim spremljanjem dejavnosti na podlagi zanesljivih in primerljivih podatkov mogoče ugotoviti, ali se proračun pobude za zaposlovanje mladih dobro porablja in ali je dosežen njen končni cilj, da se brezposelnim mladim pomaga poiskati trajnostna zaposlitev, in ali so države članice, ki niso dosegle napredka, bolj ambiciozno obravnavane;«
2.del:poziva države članice, naj nujno izboljšajo spremljanje, poročanje in kakovost podatkov in naj zagotovijo, da se bodo zbirali zanesljivi in primerljivi podatki o aktualnem izvajanju pobude za zaposlovanje mladih ter da bodo na voljo pravočasno in pogosteje, kot se zahteva v okviru letne obveznosti poročanja, določene v členu 19(2) uredbe o Evropskem socialnem skladu; poziva Komisijo, naj v skladu s priporočili Evropskega računskega sodišča pregleda svoje smernice za zbiranje podatkov, da bi zmanjšala tveganje precenjevanja rezultatov;«
ALDE, ENF:
§ 1
1.del:»meni, da mora biti jamstvo za mlade prvi korak k oblikovanju na pravicah temelječega pristopa k potrebam mladih na področju zaposlovanja;« brez besed »k oblikovanju na pravicah temelječega pristopa«
2.del:»k oblikovanju na pravicah temelječega pristopa«
3.del:»želi opomniti, da so delodajalci dolžni sodelovati v procesu, s katerim naj bi mladim zagotovili dostopne programe poklicnega usposabljanja, začetniška delovna mesta in kakovostno delovno prakso;«
GUE/NGL, S&D:
§ 16
1.del:»meni, da jamstvo za mlade in pobuda za zaposlovanje mladih nikakor nista nadomestilo za uporabo makroekonomskih instrumentov in drugih politik za spodbujanje zaposlovanja mladih; dodaja, da je treba pri oceni izvajanja in učinka jamstva za mlade upoštevati različne makroekonomske in proračunske razmere v državah članicah;«
2.del:»meni, da je treba za jamstvo oblikovati dolgoročen program strukturnih reform, če želimo podaljšati njegovo delovanje;«
3.del:»poudarja, da je več kot potrebno učinkovito usklajevanje med različnimi državami članicami;«

 7. Izvajanje direktive o poklicnih kvalifikacijah in potreba po reformi poklicnih storitev 

Poročilo: Nicola Danti (A8-0401/2017)

PredmetŠt. p.s.PredlagateljPG, itd.GlasovanjePG/EG - pripombe
§ 141ALDE-
glasovanje: resolucija (vse besedilo)PG+490, 54, 38
Zadnja posodobitev: 3. april 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov