Index 
Jegyzőkönyv
PDF 257kWORD 78k
2018. január 18., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Az elnök közleménye
 3.A szakmai képesítésekről szóló irányelv végrehajtása és a szakmai szolgáltatások reformjának szükségessége (vita)
 4.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  4.1.Nigéria
  4.2.Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyei
  4.3.Kongói Demokratikus Köztársaság
 5.Az ülés folytatása
 6.Szavazások órája
  6.1.Nigéria (szavazás)
  6.2.Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyei (szavazás)
  6.3.Kongói Demokratikus Köztársaság (szavazás)
  6.4.Marrákesi szerződés: a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.5.A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)
  6.6.Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban (szavazás)
  6.7.A szakmai képesítésekről szóló irányelv végrehajtása és a szakmai szolgáltatások reformjának szükségessége (szavazás)
 7.A szavazáshoz fűzött indokolások
 8.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 9.Az ülés folytatása
 10.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 11.Nagyobb interpellációk (vita)
 12.Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok
 13.Dokumentumok benyújtása
 14.Petíciók
 15.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 16.A következő ülések időpontja
 17.Az ülés berekesztése
 18.Az ülésszak megszakítása
 JELENLÉTI ÍV


ELNÖKÖL:
Mairead McGUINNESS alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 09.00-kor nyitják meg.


2. Az elnök közleménye

Az elnök tájékoztatja a Parlamentet, hogy az etiópiai hatóságok tegnap szabadon engedték Merera Gudinát, akit 2016 novembere óta tartottak fogva, azt követően, hogy részt vett a Parlament egyik ülésén. Az elnök örömmel veszi tudomásul a döntést.


3. A szakmai képesítésekről szóló irányelv végrehajtása és a szakmai szolgáltatások reformjának szükségessége (vita)

Jelentés a 2005/36/EK irányelv szakmai szolgáltatások szabályozásának és reformjának szükségessége tekintetében történő végrehajtásáról [2017/2073(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

Felszólal: Andreas Schwab, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Virginie Rozière, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Richard Sulík, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Jasenko Selimovic, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Jiří Maštálka, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Richard Sulík, Bronis Ropė, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, John Stuart Agnew, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Mylène Troszczynski, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, független, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová és Maria Grapini.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach és Georgios Epitideios.

Felszólal: Karmenu Vella és Nicola Danti.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.7. pont .


4. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2018.1.17-i jegyzőkönyv, 3. pont .)


4.1. Nigéria

Állásfoglalási indítványok B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 és B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo és Marietje Schaake előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Andrzej Grzyb, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Neena Gill, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Marina Albiol Guzmán, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Ignazio Corrao, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida és David Coburn.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias és Krzysztof Hetman.

ELNÖKÖL:
Heidi HAUTALA alelnök

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák és Michaela Šojdrová.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.1. pont .


4.2. Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyei

Állásfoglalási indítványok B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 és B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries és Michaela Šojdrová előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tőkés László, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Ana Gomes, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Anna Elżbieta Fotyga, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ilhan Kyuchyuk, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Thomas Mann és Sógor Csaba.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot és Stanislav Polčák.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.2. pont .


4.3. Kongói Demokratikus Köztársaság

Állásfoglalási indítványok B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 és B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao és Bogdan Brunon Wenta előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Seán Kelly, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Mark Demesmaeker, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Javier Nart, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Lola Sánchez Caldentey, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Jean-Luc Schaffhauser, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, és Maria Arena.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Jiří Pospíšil aki válaszol a következő képviselő kékkártyás kérdésére is: Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák és Maria Grapini.

Felszólal: Karmenu Vella (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2018.1.18-i jegyzőkönyv, 6.3. pont .

(Az ülést 11.45-kor a szavazások órájáig felfüggeszik.)


ELNÖKÖL:
Rainer WIELAND alelnök

5. Az ülés folytatása

Az ülés 12.03-kor folytatódik.


6. Szavazások órája

A szavazások eredménye részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredménye” című mellékletben található.

A név szerinti szavazások eredménye a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában áll rendelkezésre, és az Europarl oldalon tekinthető meg.


6.1. Nigéria (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 és B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0045/2018

(amely a B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 és B8-0053/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Sógor Csaba, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Cécile Kashetu Kyenge, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis és Robert Rochefort, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Isabella Adinolfi

Elfogadva. (P8_TA(2018)0013)

(A B8-0052/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.2. Vu Gan, Hszie Jang, Li Ming-cse, Tasi Vangcsuk és Csöki tibeti szerzetes, emberi jogi aktivisták ügyei (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 és B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0043/2018

(amely a B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 és B8-0048/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Jo Leinen, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská és Branislav Škripek, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort és Frédérique Ries, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao és Isabella Adinolfi, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0014)


6.3. Kongói Demokratikus Köztársaság (szavazás)

Állásfoglalási indítványok B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 és B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B8-0054/2018

(amely a B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 és B8-0060/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Sógor Csaba, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, Tőkés László, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis és Stanislav Polčák, a PPE képviselőcsoport nevében,

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Maria Arena, az S&D képviselőcsoport nevében,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek és Ruža Tomašić, az ECR képviselőcsoport nevében,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis és Robert Rochefort, az ALDE képviselőcsoport nevében,

—   Marie-Christine Vergiat, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė és Michel Reimon, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Rolandas Paksas.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0015)

(A B8-0059/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


6.4. Marrákesi szerződés: a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítése *** (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Ajánlás a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló marrákesi szerződésnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Jogi Bizottság. Előadó: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

TANÁCSI HATÁROZATRA IRÁNYULÓ TERVEZET

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0016)

A Parlament egyetért a marrákesi szerződés megkötésével.


6.5. A házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóság, a határozatok elismerése és végrehajtása, valamint a gyermekek jogellenes külföldre vitele * (az eljárási szabályzat 150. cikke) (szavazás)

Jelentés a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a gyermekek jogellenes külföldre viteléről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (átdolgozás) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Jogi Bizottság. Előadó: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA és MÓDOSÍTÁSOK

Egyetlen szavazással elfogadva. (P8_TA(2018)0017)


6.6. Az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtása a tagállamokban (szavazás)

Jelentés az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés végrehajtásáról a tagállamokban [2017/2039(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0018)


6.7. A szakmai képesítésekről szóló irányelv végrehajtása és a szakmai szolgáltatások reformjának szükségessége (szavazás)

Jelentés a 2005/36/EK irányelv szakmai szolgáltatások szabályozásának és reformjának szükségessége tekintetében történő végrehajtásáról [2017/2073(INI)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva. (P8_TA(2018)0019)


7. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások az eljárási szabályzat 183. cikke értelmében a Parlament honlapján, a képviselők számára fenntartott oldalakon találhatók.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

Max Andersson-ajánlás – A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil és Seán Kelly.

Tadeusz Zwiefka-jelentés – A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki és Anna Záborská.

Romana Tomc-jelentés – A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly és Anna Záborská.

Nicola Danti-jelentés – A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson és Anna Záborská.


8. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az Europarl weboldalon találhatók: „Plenáris ülés”, „Szavazások”, „A szavazások eredménye” (A név szerinti szavazások eredménye), valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.

(Az ülést 12.44-kor felfüggesztik.)


ELNÖKÖL:
Ryszard CZARNECKI alelnök

9. Az ülés folytatása

Az ülés 15.00-kor folytatódik.


10. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadják.


11. Nagyobb interpellációk (vita)

EU–Norvégia vita a királynő tarisznyarák (más néven a jeges-tengeri pók) Spitzbergákon folytatott halászatáról

Írásbeli választ igénylő nagyobb interpelláció és vita (O-000077/2017) – Alain Cadec, a PECH bizottság nevében, a Bizottsághoz: Jogvita az EU és Norvégia között a királynő tarisznyarák (más néven a jeges-tengeri pók) Spitzbergákon folytatott halászatáról (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa kifejti a kérdést.

Karmenu Vella (a Bizottság tagja) válaszol a kérdésre.

Felszólal: Gabriel Mato, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Andrejs Mamikins, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Ivan Jakovčić, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Seán Kelly, Angel Dzhambazki és Artis Pabriks, aki visszautasítja az alábbi képviselő kékkártyás kérdését: Andrejs Mamikins.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Maria Grapini.

Felszólal: Karmenu Vella.

A vitát berekesztik.


12. Egyes dokumentumokra vonatkozó határozatok

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 46. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

ECON bizottság

- A nyugdíjtermékek, köztük a páneurópai magánnyugdíjtermék adóztatása (2018/2002(INL))

(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

LIBE bizottság

- Humanitárius célú vízumok (2017/2270(INL))
(vélemény: FEMM)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 52. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Az EU Ukrajnával kötött társulási megállapodásának végrehajtása (2017/2283(INI))
(vélemény: INTA)

- Az EU Grúziával kötött társulási megállapodásának végrehajtása (2017/2282(INI))
(vélemény: INTA)

- Az EU Moldovával kötött társulási megállapodásának végrehajtása (2017/2281(INI))
(vélemény: INTA)

- Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszak struktúrája (2017/2280(INI))
(vélemény: BUDG, DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- EU-NATO kapcsolatok (2017/2276(INI))

- A korai és a kényszerházasságokkal szembeni külső uniós stratégia felé - következő lépések (2017/2275(INI))
(vélemény: FEMM)

- Az EU-Kína kapcsolatok állása (2017/2274(INI))
(vélemény: ENVI, INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az EU-USA kapcsolatok állása (2017/2271(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Klímadiplomácia (2017/2272(INI))

EMPL bizottság

- A sérülésből vagy betegségből felgyógyuló munkavállalók visszailleszkedési lehetőségei a minőségi foglalkoztatásba (2017/2277(INI))

ENVI bizottság

- A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtása (2017/2284(INI))
(vélemény: AGRI)

IMCO bizottság

- Közbeszerzési stratégiai csomag (2017/2278(INI))
(vélemény: ENVI, INTA)

JURI bizottság

- Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzése (2016) (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(vélemény: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

REGI bizottság

- Kohéziós politika és „A fenntartható közlekedés előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban” tematikus célkitűzés – a közös rendelkezésekről szóló rendelet 9. cikkének (7) bekezdése (2017/2285(INI))
(vélemény: TRAN)

- A gazdasági, társadalmi és területi kohézió erősítése az Európai Unióban: az Európai Bizottság 7. jelentése (2017/2279(INI))
(vélemény: CULT, EMPL, BUDG)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

AFET bizottság

- Kibervédelem (2018/2004(INI))

CONT bizottság

- Az EU pénzügyi érdekeinek védelme - A harmadik országokból származó pénzek és eszközök visszaszerzése csalási ügyek esetén (2018/2006(INI))

DEVE bizottság

- A természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás a fejlődő országokban: az erdők kérdése (2018/2003(INI))
(vélemény: INTA, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ECON bizottság

- Fenntartható finanszírozás (2018/2007(INI))

IMCO bizottság

- A termékek kettős minősége az egységes piacon (2018/2008(INI))
(vélemény: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

INTA bizottság

- A globalizáció előnyünkre fordítása: kereskedelmi szempontok (2018/2005(INI))
(vélemény: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Az Európai Unió és Kolumbia, illetve Peru közötti kereskedelmi megállapodás végrehajtása (2018/2010(INI))
(vélemény: AFET)

JURI bizottság

- A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla (2018/2009(INI))
(vélemény: PETI, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

Közös bizottsági eljárás (az eljárási szabályzat 55. cikke)

- Klímadiplomácia (2017/2272(INI))
bizottságok: AFET, ENVI
(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

- Kulturális javak EU-ba történő behozatala (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
bizottságok: INTA, IMCO
(vélemény: LIBE, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))
(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

Társbizottságok (az eljárási szabályzat 54. cikke)

(Az Elnökök Értekezletének 2018. január 11-i határozatát követően.)

JURI bizottság

- A 2017. évi uniós igazságügyi eredménytábla (2018/2009(INI))
(vélemény: PETI, LIBE (az eljárási szabályzat 54. cikke))


IMCO bizottság

- A termékek kettős minősége az egységes piacon (2018/2008(INI))
(vélemény: AGRI, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

DEVE bizottság

- A természeti erőforrásokkal való átlátható és elszámoltatható gazdálkodás a fejlődő országokban: az erdők kérdése (2018/2003(INI))
(vélemény: INTA, ENVI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

ITRE bizottság
- Rendelet az Európai Uniós Hálózat- és Információbiztonsági Ügynökségről (ENISA), az Európai Uniós Kiberbiztonsági Ügynökségről, az 526/2013/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről, valamint az információs és kommunikációs technológiák kiberbiztonsági tanúsításáról („kiberbiztonsági jogszabály”) (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(vélemény: BUDG, LIBE, IMCO (az eljárási szabályzat 54. cikke))

INTA bizottság, IMCO bizottság
- Kulturális javak EU-ba történő behozatala (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(vélemény: LIBE, CULT (az eljárási szabályzat 54. cikke))

(Az Elnökök Értekezletének 2017. december 6-i határozatát követően.)

ENVI bizottság

- A peszticidek fenntartható használatáról szóló 2009/128/EK irányelv végrehajtása (2017/2284(INI))
(vélemény: AGRI (az eljárási szabályzat 54. cikke))

AFET bizottság

- Az uniós külső finanszírozási eszköz végrehajtása: 2017. évi félidős felülvizsgálat és a 2020 utáni időszak struktúrája (2017/2280(INI))
(vélemény: BUDG, DEVE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az EU-Kína kapcsolatok állása (2017/2274(INI))
(vélemény: ENVI, INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

- Az EU-USA kapcsolatok állása (2017/2271(INI))
(vélemény: INTA (az eljárási szabályzat 54. cikke))

INTA bizottság

- Az Európai Unióba irányuló közvetlen külföldi befektetések európai átvilágítási keretének létrehozása (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(vélemény: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (az eljárási szabályzat 54. cikke))

A bizottsági felkérések módosítása (az eljárási szabályzat 53. cikke)

JURI bizottság

- A pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzése (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
utalva az illetékes bizottsághoz: ECON, LIBE
vélemény: DEVE, JURI, INTA, JURI (az eljárási szabályzat 39. cikke)

Az eljárási szabályzat módosítása (az eljárási szabályzat 227. cikke)

AFCO bizottság

- A Parlament eljárási szabályzata módosítások szavazásra bocsátásának sorrendjéről szóló 174. cikke (8) bekezdésének módosítása (2017/2264(REG))


13. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, JURI, TRAN

- Javaslat a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a minimális általános adómérték tiszteletben tartására vonatkozó kötelezettség tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

utalva

illetékes :

ECON

- A Számvevőszék testületének részleges megújítása – Belgium jelöltje (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

utalva

illetékes :

CONT

- Javaslat az Európai Atomenergia-közösségnek a „Horizont 2020” kutatási és innovációs keretprogramot kiegészítő kutatási és képzési programjáról (2019–2020) szóló tanácsi rendeletre (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

utalva

illetékes :

ITRE

vélemény :

BUDG, JURI

- Javaslat a Svédország EGF/2017/007 SE/Ericsson referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a Spanyolország EGF/2017/006ES/Galicia apparel referenciaszámú kérelme nyomán az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

utalva

illetékes :

BUDG

vélemény :

EMPL, REGI

- Javaslat a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2013/36/EU irányelv és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének rendelkezései szerint az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

DEVE, ITRE, JURI

- Javaslat a befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről, valamint az 575/2013/EU rendelet, a 600/2014/EU rendelet és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 282. cikke (5) bekezdésének rendelkezései szerint az elnök konzultál a javaslatról az Európai Központi Bankkal.

utalva

illetékes :

ECON

vélemény :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) a képviselők, állásfoglalási indítványok (az eljárási szabályzat 133. cikke)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro és Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Állásfoglalási indítvány a KAP támogatási rendszerének és lényegének az Egyesült Államok kormánya általi, a spanyol olajbogyókkal kapcsolatos konfliktus révén történő fenyegetéséről (B8-0661/2017)

utalva

illetékes :

INTA

vélemény :

AGRI

- Dominique Martin. Állásfoglalási indítvány az úgynevezett európai ügynökségek összetételéről és finanszírozásáról (B8-0662/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Állásfoglalási indítvány a vendéglátóipari munkavállalók emberkereskedelem és szexrabszolgaság jeleinek felismeréséről való képzéséről (B8-0663/2017)

utalva

illetékes :

LIBE

vélemény :

FEMM

- Ivan Jakovčić és Jozo Radoš. Állásfoglalási indítvány a többszintű kormányzásról (B8-0664/2017)

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

JURI

- Lorenzo Fontana. Állásfoglalására irányuló indítvány az európai születési ráta növeléséről (B8-0665/2017)

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Állásfoglalási indítvány a tűzbiztonsági szabályokra vonatkozó uniós stratégiáról (B8-0675/2017)

utalva

illetékes :

ENVI


14. Petíciók

A lent jelzett időpontban nyilvántartásba vett alábbi petíciókat az eljárási szabályzat 215. cikke (9) és (10) bekezdésének megfelelően az illetékes bizottsághoz utalták:

2018. január 16.

(*) titkos név

(*) (1151/2017); (*) (1152/2017); Alexandr Klenovsky (1153/2017); Jürgen Keller (1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (1155/2017); (*) (1156/2017); (*) (1157/2017); (*) (1158/2017); Jens Genzer (1159/2017); Flavio Miccono (1160/2017); (*) (1161/2017); Pierpaolo Volpe (1162/2017); Demitrios Paicopolos (1163/2017); Luca Nascimbene (1164/2017); Antonio Ramos da Silva (1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (1166/2017); Noël Lucia (1167/2017); Nicola De Gaspari (1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (1169/2017); (*) (1170/2017); (*) (1171/2017); (*) (1172/2017); Noël Lucia (1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (1174/2017); Jens Genzer (1175/2017); (*) (1176/2017); Gabriele Schweiger (1177/2017); Fried-Th. Jantzen (1178/2017); Michael Bowden (1179/2017); Malene Jørgensen (1180/2017); Hans Egon Kraemer (1181/2017); Siroki Tibor (1182/2017); (*) (1183/2017); (*) (1184/2017); Lapo Rossi (1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (1186/2017); (*) (1187/2017); (*) (1188/2017); Fabiano Filippin (1189/2017); (*) (1190/2017); Ermal Ndini (1191/2017); Antonio José García Cabrera (1192/2017); (*) (1193/2017); María del Carmen Varela Velo (1194/2017); (*) (1195/2017); (*) (1196/2017); (*) (1197/2017); Luca Nascimbene (1198/2017); Luca Nascimbene (1199/2017); David Llewellyn (1200/2017); (*) (1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (1203/2017); (*) (1204/2017); Rainer Kitzelmann (1205/2017); Heiner Schwarz (1206/2017); Jens Genzer (1207/2017); (*) (1208/2017); (*) (1209/2017); Roland Rück (1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (1211/2017); Cinzia Mammolotti (1212/2017); (*) (1213/2017); (*) (1214/2017); (*) (1215/2017); (*) (1216/2017); (*) (1217/2017); (*) (1218/2017); Juan José Asensio González (1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (1220/2017); Jordi Massey Figols (1221/2017); (*) (1222/2017); Tatiana De Rossi (1223/2017); (*) (1224/2017); (*) (1225/2017); (*) (1226/2017); Antonio Fanelli (1227/2017); (*) (1228/2017); Mauro Laccetti (1229/2017); Johan Bruyninx (1230/2017); (*) (1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (1232/2017); Filomena Pinca (1233/2017); Jens Genzer (1234/2017); (*) (1235/2017); (*) (1236/2017); (*) (1237/2017); Oliver Lücke (1238/2017); (*) (1239/2017); Flavio Miccono (0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (0002/2018); Beáta Bihari (0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (0004/2018); Reiner Schwope (0005/2018); (*) (0006/2018); André Kauper (0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (0008/2018); Simon Pitsillides (0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (0011/2018); Claudio Argentini (0012/2018).

Az elnök bejelenti, hogy az eljárási szabályzat 215. cikkének (15) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek megfelelően 2018. január 16-án továbbította az illetékes bizottságnak azokat a petíciókat, amelyeket olyan természetes, illetve jogi személyek nyújtottak be az Európai Parlamentnek, akik nem az Európai Unió polgárai, és a tagállamok területén lakóhellyel, illetve létesítő okirat szerinti székhellyel sem rendelkeznek.


15. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 192. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


16. A következő ülések időpontja

A következő ülések időpontja: 2018. február 5–8.


17. Az ülés berekesztése

Az ülést 15.39-kor berekesztik.


18. Az ülésszak megszakítása

Az Európai Parlament ülésszakát megszakítják.

Klaus Welle

Antonio Tajani

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Jelenlévők:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Igazoltan távol lévők:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Utolsó frissítés: 2018. július 18.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat