Indiċi 
Minuti
PDF 263kWORD 79k
Il-Ħamis, 18 ta' Jannar 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Avviż mill-Presidenza
 3.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali (dibattitu)
 4.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)
  4.1.In-Niġerja
  4.2.Il-każijiet tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk u r-raheb Tibetan Choekyi
  4.3.Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo
 5.Tkomplija tas-seduta
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  6.1.In-Niġerja (votazzjoni)
  6.2.Il-każijiet tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk u r-raheb Tibetan Choekyi (votazzjoni)
  6.3.Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)
  6.4.Il-konklużjoni, f'isem l-UE, tat-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.5.Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  6.6.L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri (votazzjoni)
  6.7.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali (votazzjoni)
 7.Spjegazzjonijiet tal-vot
 8.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 9.Tkomplija tas-seduta
 10.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 11.Interpellanzi maġġuri (dibattitu)
 12.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 13.Dokumenti mressqa
 14.Petizzjonijiet
 15.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja
 16.Kalendarju tas-seduti li jmiss
 17.Għeluq tas-seduta
 18.Interruzzjoni tas-sessjoni
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Avviż mill-Presidenza

Il-President infurmat lill-Parlament li l-awtoritajiet Etjopjani kienu ħelsu lil Merera Gudina, li kien ilu miżmum minn Novembru tal-2016 wara li attenda laqgħa fi Brussell mal-Parlament, u laqgħat din id-deċiżjoni.


3. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE fir-rigward tar-regolamentazzjoni u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali [2017/2073(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0401/2017)

Nicola Danti ppreżenta r-rapport.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Andreas Schwab f'isem il-Grupp PPE, Virginie Rozière f'isem il-Grupp S&D, Richard Sulík f'isem il-Grupp ECR, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Jiří Maštálka f'isem il-Grupp GUE/NGL, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Richard Sulík, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, John Stuart Agnew f'isem il-Grupp EFDD, Mylène Troszczynski f'isem il-Grupp ENF, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Doru-Claudian Frunzulică, Diane James, Membru mhux affiljata, li rrifjutat mistoqsija "karta blu" ta' Adam Szejnfeld, Adam Szejnfeld, Catherine Stihler, Daniel Dalton, Dita Charanzová, Paloma López Bermejo, Dominique Bilde, Seán Kelly, Liisa Jaakonsaari, Ulrike Trebesius, Michaela Šojdrová, Christel Schaldemose, Sofia Ribeiro, Olga Sehnalová u Maria Grapini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Doru-Claudian Frunzulică, Karin Kadenbach u Georgios Epitideios.

Interventi ta': Karmenu Vella u Nicola Danti.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.7 tal-Minuti ta' 18.1.2018.


4. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u tal-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal-Minuti ta' 17.1.2018.)


4.1. In-Niġerja

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 u B8-0053/2018 (2017/2513(RSP))

Tunne Kelam, Charles Tannock, Cécile Kashetu Kyenge, Judith Sargentini, Miguel Urbán Crespo u Marietje Schaake ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Andrzej Grzyb f'isem il-Grupp PPE, Neena Gill f'isem il-Grupp S&D, Marina Albiol Guzmán f'isem il-Grupp GUE/NGL, Ignazio Corrao f'isem il-Grupp EFDD, Tomáš Zdechovský, Michela Giuffrida u David Coburn.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil, Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias u Krzysztof Hetman.

PRESIDENZA: Heidi HAUTALA
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Carlos Iturgaiz, Marek Jurek, Stanislav Polčák u Michaela Šojdrová.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.1 tal-Minuti ta' 18.1.2018.


4.2. Il-każijiet tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk u r-raheb Tibetan Choekyi

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 u B8-0048/2018 (2017/2514(RSP))

Molly Scott Cato, Bas Belder, Jo Leinen, Frédérique Ries u Michaela Šojdrová ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': László Tőkés f'isem il-Grupp PPE, Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Anna Elżbieta Fotyga f'isem il-Grupp ECR, Ilhan Kyuchyuk f'isem il-Grupp ALDE, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Thomas Mann u Csaba Sógor.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': José Inácio Faria, Jean-Paul Denanot u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.2 tal-Minuti ta' 18.1.2018.


4.3. Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 u B8-0060/2018 (2017/2515(RSP))

Monica Macovei, Soraya Post, Marie-Christine Vergiat, Marietje Schaake, Judith Sargentini, Ignazio Corrao u Bogdan Brunon Wenta ppreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Interventi ta': Seán Kelly f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Mark Demesmaeker f'isem il-Grupp ECR, Javier Nart f'isem il-Grupp ALDE, Lola Sánchez Caldentey f'isem il-Grupp GUE/NGL, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, u Maria Arena.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Jiří Pospíšil li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Arena, Cécile Kashetu Kyenge, Notis Marias, Fabio Massimo Castaldo, Stanislav Polčák u Maria Grapini.

Intervent ta': Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.3 tal-Minuti ta' 18.1.2018.

(Is-seduta ġiet sospiża f'11.45 sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet.)


PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

5. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.03.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


6.1. In-Niġerja (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018, B8-0052/2018 u B8-0053/2018 (2018/2513(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0045/2018

(flok B8-0045/2018, B8-0049/2018, B8-0050/2018, B8-0051/2018 u B8-0053/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Tunne Kelam, Andrzej Grzyb, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Joachim Zeller, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Manolis Kefalogiannis, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Stanislav Polčák, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Cécile Kashetu Kyenge, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR,

—   Catherine Bearder, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis u Robert Rochefort, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Jean Lambert, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini u Isabella Adinolfi

Adozzjoni (P8_TA(2018)0013)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0052/2018 iddekadiet.)


6.2. Il-każijiet tal-attivisti tad-drittijiet tal-bniedem, Wu Gan, Xie Yang, Lee Ming-cheh, Tashi Wangchuk u r-raheb Tibetan Choekyi (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 u B8-0048/2018 (2018/2514(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0043/2018

(flok B8-0043/2018, B8-0044/2018, B8-0046/2018, B8-0047/2018 u B8-0048/2018):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Michaela Šojdrová, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Bogdan Brunon Wenta, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Deirdre Clune, Lars Adaktusson, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Ramona Nicole Mănescu, Jiří Pospíšil, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u Stanislav Polčák, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Jo Leinen, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská u Branislav Škripek, f'isem il-Grupp ECR,

—   Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Jozo Radoš, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis, Robert Rochefort u Frédérique Ries, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Molly Scott Cato, Helga Trüpel, Heidi Hautala, Barbara Lochbihler, Igor Šoltes, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bronis Ropė u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao u Isabella Adinolfi, f'isem il-Grupp EFDD.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0014)


6.3. Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018, B8-0059/2018 u B8-0060/2018 (2018/2515(RSP))

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI KONĠUNTA RC-B8-0054/2018

(flok B8-0054/2018, B8-0055/2018, B8-0056/2018, B8-0057/2018, B8-0058/2018 u B8-0060/2018:

imressqa mill-Membri li ġejjin:

—   Cristian Dan Preda, Bogdan Brunon Wenta, David McAllister, Sandra Kalniete, Tomáš Zdechovský, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Elisabetta Gardini, Jaromír Štětina, Krzysztof Hetman, Claude Rolin, Dubravka Šuica, Brian Hayes, Thomas Mann, Laima Liucija Andrikienė, Eduard Kukan, Romana Tomc, Patricija Šulin, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Francis Zammit Dimech, Jarosław Wałęsa, Adam Szejnfeld, Roberta Metsola, Milan Zver, Eva Maydell, Csaba Sógor, Ivana Maletić, Giovanni La Via, Michaela Šojdrová, Tunne Kelam, Joachim Zeller, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Marijana Petir, Deirdre Clune, Jiří Pospíšil, Ramona Nicole Mănescu, László Tőkés, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Manolis Kefalogiannis u Stanislav Polčák, f'isem il-Grupp PPE,

—   Elena Valenciano, Soraya Post u Maria Arena, f'isem il-Grupp S&D,

—   Charles Tannock, Karol Karski, Notis Marias, Monica Macovei, Anna Elżbieta Fotyga, Jana Žitňanská, Branislav Škripek u Ruža Tomašić, f'isem il-Grupp ECR,

—   Hilde Vautmans, Nedzhmi Ali, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Martina Dlabajová, Nathalie Griesbeck, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Javier Nart, Norica Nicolai, Urmas Paet, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Cecilia Wikström, Valentinas Mazuronis u Robert Rochefort, f'isem il-Grupp ALDE,

—   Marie-Christine Vergiat, f'isem il-Grupp GUE/NGL,

—   Judith Sargentini, Maria Heubuch, Heidi Hautala, Michèle Rivasi, Bart Staes, Ernest Urtasun, Barbara Lochbihler, Jordi Solé, Davor Škrlec, Bodil Valero, Igor Šoltes, Bronis Ropė u Michel Reimon, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini u Rolandas Paksas.

Adozzjoni (P8_TA(2018)0015)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B8-0059/2018 iddekadiet.)


6.4. Il-konklużjoni, f'isem l-UE, tat-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi ffaċilitat l-aċċess għal xogħlijiet pubblikati għal persuni għomja, b'diżabbiltà fil-vista jew li b'xi mod ieħor għandhom diffikultà biex jaqraw materjal stampat *** (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tat-Trattat ta' Marrakexx biex jiġi Ffaċilitat l-Aċċess għal Xogħlijiet Pubblikati għal Persuni Għomja, b'Diżabbiltà fil-Vista jew li b'xi mod ieħor għandhom Diffikultà biex Jaqraw Materjal Stampat [12629/2017 - C8-0375/2017 - 2014/0297(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Max Andersson (A8-0400/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' DEĊIŻJONI TAL-KUNSILL

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0016)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tat-Trattat ta' Marrakexx.


6.5. Il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri * (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-ġurisdizzjoni, ir-rikonoxximent u l-infurzar ta' deċiżjonijiet fi kwistjonijiet matrimonjali u kwistjonijiet ta' responsabbiltà tal-ġenituri u dwar sekwestru internazzjonali ta' minuri (riformulazzjoni) [COM(2016)0411 - C8-0322/2016 - 2016/0190(CNS)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A8-0388/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0017)


6.6. L-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-Inizjattiva favur l-Impjieg taż-Żgħażagħ fl-Istati Membri [2017/2039(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Romana Tomc (A8-0406/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0018)


6.7. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar il-Kwalifiki Professjonali u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/36/KE fir-rigward tar-regolamentazzjoni u l-ħtieġa ta' riforma fis-servizzi professjonali [2017/2073(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Nicola Danti (A8-0401/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0019)


7. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rakkomandazzjoni Max Andersson - A8-0400/2017
Alex Mayer, Momchil Nekov, Angel Dzhambazki, Daniel Hannan, Jiří Pospíšil u Seán Kelly.

Rapport Tadeusz Zwiefka - A8-0388/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki u Anna Záborská.

Rapport Romana Tomc - A8-0406/2017
Monica Macovei, Momchil Nekov, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Angel Dzhambazki, Janusz Korwin-Mikke, Seán Kelly u Anna Záborská.

Rapport Nicola Danti - A8-0401/2017
Monica Macovei, Andrejs Mamikins, Tomáš Zdechovský, Jiří Pospíšil, Lucy Anderson u Anna Záborská.


8. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet) u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.44.)


PRESIDENZA: Ryszard CZARNECKI
Viċi President

9. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00.


10. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.


11. Interpellanzi maġġuri (dibattitu)

Tilwima UE-Norveġja dwar is-sajd tal-granċ Artiku fi Svalbard

Interpellanza maġġuri għal tweġiba bil-miktub b'dibattitu (O-000077/2017) ta' Alain Cadec, f'isem il-Kumitat PECH, lill-Kummissjoni: Tilwima UE-Norveġja dwar is-sajd tal-granċ Artiku fi Svalbard (2017/2934(RSP)) (B8-0612/2017)

Jarosław Wałęsa daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Karmenu Vella (Membru tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Gabriel Mato f'isem il-Grupp PPE, Andrejs Mamikins f'isem il-Grupp S&D, Urszula Krupa f'isem il-Grupp ECR, Ivan Jakovčić f'isem il-Grupp ALDE, Seán Kelly, Angel Dzhambazki u Artis Pabriks, li rrifjuta mistoqsija "karta blu" ta' Andrejs Mamikins.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Maria Grapini.

Intervent ta': Karmenu Vella.

Id-dibattitu ngħalaq.


12. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 46 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Jannar 2018)

Kumitat ECON

- It-Trattament tat-Taxxa ta' Prodotti tal-Pensjoni, inkluż il-Prodott tal-Pensjoni Personali Pan-Ewropew (2018/2002(INL))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Diċembru 2017)
Kumitat LIBE

- Viżi Umanitarji (2017/2270(INL))
(opinjoni: FEMM)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 52 tar-Regoli ta' Proċedura)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Diċembru 2017)
Kumitat AFET

- Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Ukrajna (2017/2283(INI))
(opinjoni: INTA)

- Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia (2017/2282(INI))
(opinjoni: INTA)

- Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (2017/2281(INI))
(opinjoni: INTA)

- Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: rieżami ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020
(2017/2280(INI))
(opinjoni: BUDG, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Relazzjonijiet UE-NATO (2017/2276(INI))

- Lejn strateġija esterna tal-UE kontra ż-żwiġijiet prekoċi u furzati - il-passi li jmiss (2017/2275(INI))
(opinjoni: FEMM)

- Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (2017/2274(INI))
(opinjoni: ENVI, INTA (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (2017/2271(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Diplomazija klimatika (2017/2272(INI))

Kumitat EMPL

- Mezzi possibbli ta' reintegrazzjoni tal-ħaddiema li qed jirkupraw minn korriment u mard f'impjieg ta' kwalità (2017/2277(INI))

Kumitat ENVI

- Implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (2017/2284(INI))
(opinjoni: AGRI)

Kumitat IMCO

- Il-pakkett tal-istrateġija dwar l-akkwist pubbliku (2017/2278(INI))
(opinjoni: ENVI, INTA)

Kumitat JURI

- Monitoraġġ tal-applikazzjoni tad-dritt tal-UE fl-2016 (COM(2017)0370 - 2017/2273(INI))
(opinjoni: PETI, FEMM, AFCO, ENVI)

Kumitat REGI

- Il-politika ta' koeżjoni u l-objettiv tematiku "Il-promozzjoni ta' trasport sostenibbli u t-tneħħija ta' ostakoli fl-infrastrutturi tan-netwerks ewlenin" - Artikolu 9(7) tar-Regolament dwar Dispożizzjonijiet Komuni (2017/2285(INI))
(opinjoni: TRAN)

- It-tisħiħ tal-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali fl-Unjoni Ewropea: is-seba' rapport tal-Kummissjoni Ewropea (2017/2279(INI))
(opinjoni: CULT, EMPL, BUDG)

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Jannar 2018)

Kumitat AFET

- Ċiberdifiża (2018/2004(INI))

Kumitat CONT

- Il-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE - L-irkupru ta' flus u assi minn pajjiżi terzi f'każijiet ta' frodi (2018/2006(INI))

Kumitat DEVE

- Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (2018/2003(INI))
(opinjoni: INTA, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ECON

- Finanzi sostenibbli (2018/2007(INI))

Kumitat IMCO

- Kwalità doppja tal-prodotti fis-Suq Uniku (2018/2008(INI))
(opinjoni: AGRI, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat INTA

- L-isfruttar tal-globalizzazzjoni - aspetti kummerċjali (2018/2005(INI))
(opinjoni: DEVE, CULT, AFET, AGRI, ENVI, EMPL, BUDG, ITRE, JURI, ECON, LIBE, TRAN, REGI)

- Implimentazzjoni tal-Ftehim Kummerċjali bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja u l-Perù (2018/2010(INI))
(opinjoni: AFET)

Kumitat JURI

- It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (2018/2009(INI))
(opinjoni: PETI, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Deċiżjoni li għandha tkun applikata l-proċedura b'laqgħat konġunti ta' kumitati (Artikolu 55 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Diplomazija klimatika (2017/2272(INI))
Kumitati: AFET, ENVI
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Diċembru 2017)

- L-importazzjoni ta' beni kulturali (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
Kumitati: INTA, IMCO
(opinjoni: LIBE, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))
(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Jannar 2018)

Kumitati assoċjati (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 11 ta' Jannar 2018)

Kumitat JURI
- It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE 2017 (2018/2009(INI))
(opinjoni: PETI, LIBE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat IMCO
- Kwalità doppja tal-prodotti fis-Suq Uniku (2018/2008(INI))
(opinjoni: AGRI, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat DEVE
- Ġestjoni trasparenti u responsabbli tar-riżorsi naturali fil-pajjiżi li qed jiżviluppaw: il-każ tal-foresti (2018/2003(INI))
(opinjoni: INTA, ENVI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat ITRE
- Regolament dwar l-ENISA, l-"Aġenzija tal-UE għaċ-Ċibersigurtà", u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 526/2013, u li jikkonċerna ċ-ċertifikazzjoni taċ-ċibersigurtà tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni u tal-Komunikazzjoni ("l-Att dwar iċ-Ċibersigurtà") (COM(2017)0477 - C8-0310/2017 - 2017/0225(COD))
(opinjoni: BUDG, LIBE, IMCO (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat INTA, Kumitat IMCO
- L-importazzjoni ta' beni kulturali (COM(2017)0375 - C8-0227/2017 - 2017/0158(COD))
(opinjoni: LIBE, CULT (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

(B'segwitu għad-deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti tad-data 6 ta' Diċembru 2017)

Kumitat ENVI
- Implimentazzjoni tad-Direttiva 2009/128/KE dwar l-użu sostenibbli tal-pestiċidi (2017/2284(INI))
(opinjoni: AGRI (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat AFET
- Implimentazzjoni tal-istrumenti ta' finanzjament estern tal-UE: rieżami ta' nofs it-terminu fl-2017 u arkitettura futura wara l-2020 (2017/2280(INI))
(opinjoni: BUDG, DEVE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Ċina (2017/2274(INI))
(opinjoni: ENVI, INTA (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

- Il-qagħda tar-relazzjonijiet UE-Stati Uniti (2017/2271(INI))
(opinjoni: INTA (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Kumitat INTA
- L-istabbiliment ta' qafas għall-iskrinjar tal-investimenti diretti barranin fl-Unjoni Ewropea (COM(2017)0487 - C8-0309/2017 - 2017/0224(COD))
(opinjoni: AFET, JURI, ECON, LIBE, ITRE (Artikolu 54 tar-Regoli ta' Proċedura))

Modifiki tal-konsultazzjonijiet mal-Kumitati (Artikolu 53 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat JURI

- Il-prevenzjoni tal-użu tas-sistema finanzjarja għall-finijiet tal-ħasil tal-flus jew il-finanzjament tat-terroriżmu (COM(2016)0450 - C8-0265/2016 - 2016/0208(COD))
irriferut lill-kumitati responsabbli: ECON, LIBE
opinjoni: DEVE, JURI, INTA, JURI (Artikolu 39 tar-Regoli ta' Proċedura)

Modifiki tar-Regoli ta' Proċedura (Artikolu 227 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFCO

- Emenda tal-Artikolu 174(8) tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament dwar l-ordni tal-votazzjoni fuq emendi (2017/2264(REG))


13. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti:

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kondizzjonijiet tax-xogħol trasparenti u prevedibbli fl-Unjoni Ewropea (COM(2017)0797 - C8-0006/2018 - 2017/0355(COD))
F'konformità mal-Artikoli 137(1) u 138(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew u lill-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM, JURI, TRAN

- Proposta għal direttiva tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2006/112/KE dwar is-sistema komuni ta’ taxxa fuq il-valur miżjud, fir-rigward tal-obbligu li tiġi rispettata rata standard minima (COM(2017)0783 - C8-0007/2018 - 2017/0349(CNS))

irriferut

responsabbli :

ECON

- Tiġdid parzjali tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri - kandidat BE (05161/2018 - C8-0008/2018 - 2018/0801(NLE))

irriferut

responsabbli :

CONT

- Proposta għal regolament tal-Kunsill dwar il-Programm ta' Riċerka u Taħriġ tal-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika (2019-2020) li jikkumplimenta l-Programm Qafas għar-Riċerka u l-Innovazzjoni Orizzont 2020 (COM(2017)0698 - C8-0009/2018 - 2017/0312(NLE))

irriferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

BUDG, JURI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni mill-Iżvezja - EGF/2017/007SE/Ericsson (COM(2017)0782 - C8-0010/2018 - 2018/2012(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond Ewropew ta' Aġġustament għall-Globalizzazzjoni wara applikazzjoni minn Spanja - EGF/2017/006ES/Galicia apparel (COM(2017)0686 - C8-0011/2018 - 2018/2014(BUD))

irriferut

responsabbli :

BUDG

opinjoni :

EMPL, REGI

- Proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-superviżjoni prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li temenda d-Direttivi 2013/36/UE u 2014/65/UE (COM(2017)0791 - C8-0452/2017 - 2017/0358(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 282(5) tat-Trattat, il-President se jikkonsulta lill-Bank Ċentrali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

DEVE, ITRE, JURI

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rekwiżiti prudenzjali tad-ditti tal-investiment u li jemenda r-Regolamenti (UE) Nru 575/2013 u (UE) Nru 600/2014 u (UE) Nru 1093/2010 (COM(2017)0790 - C8-0453/2017 - 2017/0359(COD))
F'konformità mal-Artikolu 137(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.

irriferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

AFCO, DEVE, BUDG, ITRE, JURI

2) mill-Membri, mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 133 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Clara Eugenia Aguilera García, Eric Andrieu, Soledad Cabezón Ruiz, Paolo De Castro u Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar it-theddida għas-sistema ta' għajnuna u s-sustanza tal-PAK imnedija mill-Amministrazzjoni tal-Istati Uniti permezz tal-kunflitt b'rabta maż-żebbuġ Spanjol (B8-0661/2017)

irriferut

responsabbli :

INTA

opinjoni :

AGRI

- Dominique Martin. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-kompożizzjoni u l-iffinanzjar ta' aġenziji hekk imsejħa Ewropej (B8-0662/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

- Luke Ming Flanagan. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar taħriġ għall-ħaddiema fl-ospitalità f'dak li jirrigwardja d-detezzjoni tat-traffikar tal-bnedmin u tal-iskjavitù sesswali (B8-0663/2017)

irriferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

FEMM

- Ivan Jakovčić u Jozo Radoš. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-governanza f'diversi livelli (B8-0664/2017)

irriferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

JURI

- Lorenzo Fontana. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar spinta lir-rata tat-twelid fl-Ewropa (B8-0665/2017)

irriferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM

- Salvatore Domenico Pogliese. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar strateġija Ewropea fil-qasam tas-sikurezza kontra n-nirien (B8-0675/2017)

irriferut

responsabbli :

ENVI


14. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li ddaħħlu fir-reġistru fid-dati indikati hawn taħt, bi qbil mal-Artikolu 215(9) u (10) tar-Regoli ta' Proċedura, tressqu quddiem il-kumitat responsabbli:

Data: 16 ta' Jannar 2018

(*) Isem kunfidenzjali

(*) (Nru 1151/2017); (*) (Nru 1152/2017); Alexandr Klenovsky (Nru 1153/2017); Jürgen Keller (Nru 1154/2017); Antonio Luis Vázquez Delgado (Nru 1155/2017); (*) (Nru 1156/2017); (*) (Nru 1157/2017); (*) (Nru 1158/2017); Jens Genzer (Nru 1159/2017); Flavio Miccono (Nru 1160/2017); (*) (Nru 1161/2017); Pierpaolo Volpe (Nru 1162/2017); Demitrios Paicopolos (Nru 1163/2017); Luca Nascimbene (Nru 1164/2017); Antonio Ramos da Silva (Nru 1165/2017); Konstantinos Vasilopoulos (Nru 1166/2017); Noël Lucia (Nru 1167/2017); Nicola De Gaspari (Nru 1168/2017); Andrés Ruiz Rodríguez (Nru 1169/2017); (*) (Nru 1170/2017); (*) (Nru 1171/2017); (*) (Nru 1172/2017); Noël Lucia (Nru 1173/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nru 1174/2017); Jens Genzer (Nru 1175/2017); (*) (Nru 1176/2017); Gabriele Schweiger (Nru 1177/2017); Fried-Th. Jantzen (Nru 1178/2017); Michael Bowden (Nru 1179/2017); Malene Jørgensen (Nru 1180/2017); Hans Egon Kraemer (Nru 1181/2017); Tibor Siroki (Nru 1182/2017); (*) (Nru 1183/2017); (*) (Nru 1184/2017); Lapo Rossi (Nru 1185/2017); Raimonds Lejnieks-Puķe (Latvijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija) (Nru 1186/2017); (*) (Nru 1187/2017); (*) (Nru 1188/2017); Fabiano Filippin (Nru 1189/2017); (*) (Nru 1190/2017); Ermal Ndini (Nru 1191/2017); Antonio José García Cabrera (Nru 1192/2017); (*) (Nru 1193/2017); María del Carmen Varela Velo (Nru 1194/2017); (*) (Nru 1195/2017); (*) (Nru 1196/2017); (*) (Nru 1197/2017); Luca Nascimbene (Nru 1198/2017); Luca Nascimbene (Nru 1199/2017); David Llewellyn (Nru 1200/2017); (*) (Nru 1201/2017); Jose Eduardo Meira Da Cunha (Nru 1202/2017); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nru 1203/2017); (*) (Nru 1204/2017); Rainer Kitzelmann (Nru 1205/2017); Heiner Schwarz (Nru 1206/2017); Jens Genzer (Nru 1207/2017); (*) (Nru 1208/2017); (*) (Nru 1209/2017); Roland Rück (Nru 1210/2017); Anthony Valcke (EU Rights Clinic - ECAS) (Nru 1211/2017); Cinzia Mammolotti (Nru 1212/2017); (*) (Nru 1213/2017); (*) (Nru 1214/2017); (*) (Nru 1215/2017); (*) (Nru 1216/2017); (*) (Nru 1217/2017); (*) (Nru 1218/2017); Juan José Asensio González (Nru 1219/2017); José Manuel Martín Álvarez (Nru 1220/2017); Jordi Massey Figols (Nru 1221/2017); (*) (Nru 1222/2017); Tatiana De Rossi (Nru 1223/2017); (*) (Nru 1224/2017); (*) (Nru 1225/2017); (*) (Nru 1226/2017); Antonio Fanelli (Nru 1227/2017); (*) (Nru 1228/2017); Mauro Laccetti (Nru 1229/2017); Johan Bruyninx (Nru 1230/2017); (*) (Nru 1231/2017); Juan Lorenzo Santana Pérez (Nru 1232/2017); Filomena Pinca (Nru 1233/2017); Jens Genzer (Nru 1234/2017); (*) (Nru 1235/2017); (*) (Nru 1236/2017); (*) (Nru 1237/2017); Oliver Lücke (Nru 1238/2017); (*) (Nru 1239/2017); Flavio Miccono (Nru 0001/2018); Ismael Antonio López Pérez (Asociación ambiental y cultural Petón do Lobo, Galicia) (Nru 0002/2018); Beáta Bihari (Nru 0003/2018); José Manuel Martín Álvarez (Nru 0004/2018); Reiner Schwope (Nru 0005/2018); (*) (Nru 0006/2018); André Kauper (Nru 0007/2018); Mª Ángeles García Cortes (Nru 0008/2018); Simon Pitsillides (Nru 0009/2018); Mercedes Rodríguez Cortes (Nru 0010/2018); Maren Bestmann-Auchter (Nru 0011/2018); Claudio Argentini (Nru 0012/2018).

Il-President avża li fid-data 16 ta' Jannar 2018 ressaq quddiem il-kumitat responsabbli, skont id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 215(15) tar-Regoli ta' Proċedura, il-petizzjonijiet li rċieva l-Parlament Ewropew, mibgħuta minn persuni fiżiċi li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea u li ma jgħixux fi Stat Membru.


15. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta li għaddejja

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, bi qbil mal-Artikolu 192(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li jiġu adottati se jintbagħtu minnufih lid-destinatarji msemmija fihom.


16. Kalendarju tas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 05 sad-data 8 ta' Frar 2018.


17. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 15.39.


18. Interruzzjoni tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet interrotta.

Klaus Welle

Antonio Tajani

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agnew, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Albrecht, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Androulakis, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Atkinson, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Balz, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Bullock, Bütikofer, Buzek, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, Cavada, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Corazza Bildt, Corbett, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, Dance, Danjean, Danti, Dantin, Dati, De Castro, Deli, Demesmaeker, De Monte, Denanot, Deprez, Deß, Detjen, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Eickhout, Elissen, Engel, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrara, Ferreira, Finch, Fjellner, Flack, Flanagan, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Freund, Frunzulică, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Hirsch, Hoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, de Jong, Jongerius, Joulaud, Juaristi Abaunz, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karim, Kariņš, Karski, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Korwin-Mikke, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lamassoure, Lambert, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Maltese, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Meszerics, Metsola, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Moisă, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Mosca, Mureşan, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Novakov, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Piecha, Pieper, Pietikäinen, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Preuß, Procter, Proust, Quisthoudt-Rowohl, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Reding, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Spinelli, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Takkula, Tamburrano, Tang, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torres Martínez, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Turmes, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Brempt, Vandenkendelaere, Vaughan, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanonato, Zarianopoulos, Ždanoka, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoffoli, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Aguilera García, Annemans, Bendtsen, Cabezón Ruiz, Comi, Crowley, (The Earl of) Dartmouth, Fisas Ayxelà, Händel, Karas, Lalonde, Le Pen, Muselier, Nilsson, Palmer, Ponga, Punset, Seymour, Vozemberg-Vrionidi

Aġġornata l-aħħar: 18 ta' Lulju 2018Avviż legali - Politika tal-privatezza