Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Понеделник, 5 февруари 2018 г. - Страсбург

6. Състав на Парламента

Поради смъртта на Edouard Ferrand, Парламентът обяви мястото за свободно, считано от 2 февруари 2018 г., в съответствие с член 4, параграф 1 от Правилника за дейността, и ще уведоми за това съответната държава членка.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 5 март 2018 г.

Съгласно член 4, параграфи 1 и 2 от Правилника за дейността Парламентът обявява нейното място за свободно, считано от тази дата, и информира за това съответния национален орган.

°
° ° °

Viorica Dăncilă бе назначена за министър-председател на Румъния, считано от 29 януари 2018 г.

Парламентът отбелязва това и съгласно член 7, параграф 1 от Акта за избирането на членове на Европейския парламент чрез всеобщи преки избори от 20 септември 1976 г. обявява нейното място за свободно, считано от 29 януари 2018 г.

Компетентните органи на Румъния уведомяват за назначаването на Gabriela Zoană като член на Европейския парламент на мястото на Viorica Dăncilă, считано от 30 януари 2018 г.

Парламентът отбелязва нейното избиране.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Правилника за дейността, до проверката на нейните пълномощия или до произнасянето на решение по евентуален спор, Gabriela Zoană участва в заседанията на Парламента и неговите органи и се ползва с всички произтичащи от това права, при условие че е направила декларация, че не упражнява длъжност, несъвместима с положението на член на Европейския парламент.

Последно осъвременяване: 22 май 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност