Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 5. února 2018 - Štrasburk

6. Složení Parlamentu

S ohledem na úmrtí Edouarda Ferranda Parlament podle čl. 4 odst. 1 jednacího řádu oznámil uvolnění mandátu s platností od 2. února 2018 a informoval o této skutečnosti příslušný členský stát.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka písemně oznámila, že s platností od 5. března 2018 odstupuje z funkce poslankyně Parlamentu.

Parlament v souladu s čl. 4 odst. 1 a 2 jednacího řádu oznámil uvolnění jejího mandátu s platností od tohoto data a informoval o této skutečnosti příslušný vnitrostátní orgán.

°
° ° °

Viorica Dăncilă byla jmenována rumunskou premiérkou s platností od 29. ledna 2018.

Parlament vzal tuto skutečnost na vědomí a v souladu s čl. 7 odst. 1 aktu ze dne 20. září 1976 o volbě členů Evropského parlamentu ve všeobecných a přímých volbách konstatoval uvolnění jejího mandátu s platností od 29. ledna 2018.

Příslušné rumunské orgány oznámily Evropskému parlamentu, že Gabriela Zoană, kterou je nahrazena Viorica Dăncilă, byla s platností od 30. ledna 2018 zvolena poslankyní Parlamentu.

Parlament vzal její zvolení na vědomí.

Dokud nejsou ověřeny její pověřovací listiny nebo není rozhodnuto o jakémkoli sporu podle čl. 3 odst. 2 jednacího řádu, zasedá Gabriela Zoană v Parlamentu a jeho orgánech a požívá všech práv, která jsou s tím spojena, pod podmínkou, že předtím učinila prohlášení, že nezastává funkci neslučitelnou s výkonem mandátu poslankyně Evropského parlamentu.

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí