Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - Strasbourg

6. Parlamendi koosseis

Edouard Ferrandi surma järel märkis parlament, et kodukorra artikli 4 lõike 1 kohaselt jäi tema ametikoht vabaks alates 2. veebruarist 2018, ning parlament teavitab sellest asjaomast liikmesriiki.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka on esitanud kirjaliku avalduse parlamendiliikme ametist tagasiastumiseks alates 5. märtsist 2018.

Vastavalt kodukorra artikli 4 lõikele 1 märkis parlament, et tema ametikoht jääb sellest kuupäevast alates vabaks, ning parlament teavitab sellest asjaomase liikmesriigi pädevat ametiasutust.

°
° ° °

Viorica Dăncilă nimetati Rumeenia peaministriks alates 29. jaanuarist 2018.

Parlament võttis selle teadmiseks ning luges kooskõlas Euroopa Parlamendi liikmete valimist otsestel ja üldistel valimistel käsitleva 20. septembri 1976. aasta akti artikli 7 lõikega 1 tema ametikoha vabaks alates 29. jaanuarist 2018.

Rumeenia pädevad ametiasutused on teatanud Viorica Dăncilă asemel Gabriela Zoană valimisest, kes hakkab täitma parlamendiliikme ülesandeid alates 30. jaanuarist 2018.

Parlament võttis tema valimise teadmiseks.

Kuna tema mandaadi kehtivust ei ole kontrollitud ja ei ole vastu võetud otsust mandaadi võimaliku vaidlustamise kohta, osaleb Gabriela Zoană vastavalt kodukorra artikli 3 lõikele 2 täieõiguslikult parlamendi ja selle organite töös, tingimusel et ta on eelnevalt esitanud deklaratsiooni, milles ta kinnitab, et ei täida ülesandeid, mis ei ole ühitatavad Euroopa Parlamendi liikme ametiga.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika