Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg

6. Samenstelling Parlement

Naar aanleiding van het overlijden van Edouard Ferrand constateert het Parlement overeenkomstig artikel 4, lid 1, van het Reglement dat de zetel met ingang van 2 februari 2018 vacant is en brengt de betrokken lidstaat ervan op de hoogte.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 5 maart 2018.

Overeenkomstig artikel 4, leden 1 en 2, van het Reglement, constateert het Parlement dat de zetel vanaf deze datum vacant is en brengt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte

°
° ° °

Viorica Dăncilă is benoemd tot premier van Roemenië met ingang van 29 januari 2018.

Het Parlement neemt hiervan kennis en constateert overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Akte van 20 september 1976 betreffende de verkiezing van de leden van het Europees Parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen dat haar zetel vacant is met ingang van 29 januari 2018.

De bevoegde Roemeense autoriteiten hebben kennis gegeven van de benoeming van Gabriela Zoană tot lid van het Parlement, ter vervanging van Viorica Dăncilă, met ingang van 30 januari 2018.

Het Parlement neemt kennis van haar benoeming.

Zolang de geloofsbrieven niet zijn onderzocht of over ingebrachte bezwaren niet is beslist, neemt Gabriela Zoană, overeenkomstig artikel 3, lid 2, van het Reglement, met volledige rechten zitting in het Parlement en zijn organen, mits zij tevoren schriftelijk een verklaring heeft afgelegd dat zij geen functie bekleedt die onverenigbaar is met de hoedanigheid van lid van het Europees Parlement.

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid