Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 5 lutego 2018 r. - Strasburg

6. Skład Parlamentu

W związku ze śmiercią Edouarda Ferranda Parlament, zgodnie z art. 4 ust. 1 Regulaminu, stwierdził wakat z dniem 2 lutego 2018 r. i poinformował o nim zainteresowane państwo członkowskie.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 5 marca 2018 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 2 Regulaminu Parlament stwierdził wakat ze skutkiem od wskazanego dnia i poinformował o nim właściwy organ krajowy.

°
° ° °

Viorica Dăncilă została powołana na urząd premiera Rumunii ze skutkiem od dnia 29 stycznia 2018 r.

Parlament przyjął to do wiadomości i, zgodnie z art. 7 ust. 1 aktu z dnia 20 września 1976 r. dotyczącego wyboru przedstawicieli do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, stwierdził wakat ze skutkiem od dnia 29 stycznia 2018 r.

Właściwe organy rumuńskie powiadomiły o wyborze Gabrieli Zoany na posłankę do Parlamentu Europejskiego w miejsce Vioriki Dăncili ze skutkiem od dnia 30 stycznia 2018 r.

Parlament przyjął do wiadomości ten wybór.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Gabriela Zoană bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Ostatnia aktualizacja: 22 maja 2018Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności