Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - Štrasburg

6. Zloženie Parlamentu

V súvislosti so smrťou Edouarda Ferranda Parlament v súlade s článkom 4 ods. 1 rokovacieho poriadku oznámil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 2. februára 2018 a informoval o tom príslušný členský štát.

°
° ° °

Tatjana Ždanoka podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 5. marca 2018.

V súlade s článkom 4 ods. 1 a 2 rokovacieho poriadku Parlament oznámil uvoľnenie mandátu od tohto dátumu a informoval o tom príslušný vnútroštátny orgán.

°
° ° °

Viorica Dăncilă bola vymenovaná za predsedníčku vlády Rumunska od 29. januára 2018.

Parlament to vzal na vedomie a v súlade s článkom 7 ods.1 Aktu z 20. septembra 1976 o priamych a všeobecných voľbách poslancov Európskeho parlamentu oznámil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od 29. januára 2018.

Príslušné rumunské orgány oznámili, že Gabriela Zoană bola s účinnosťou od 30. januára 2018 zvolená za poslankyňu Európskeho parlamentu a vo funkcii nahrádza Vioricu Dăncilovú.

Parlament vzal na vedomie jej zvolenie.

Podľa čl. 3 ods. 2 rokovacieho poriadku sa až do preskúmania osvedčení o zvolení za poslankyňu alebo do rozhodnutia prípadného sporu Gabriela Zoană zúčastňuje na rokovaniach Parlamentu a jeho orgánov a požíva všetky práva s tým spojené za predpokladu, že vopred predložila vyhlásenie, v ktorom je uvedené, že nevykonáva funkciu nezlučiteľnú s výkonom mandátu poslankyne Európskeho parlamentu.

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia