Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

7. Έλεγχος των εντολών

Κατόπιν πρότασης της επιτροπής JURI, το Σώμα αποφασίζει να επικυρώσει τις εντολές των βουλευτών Ivari Padar, Jörg Meuthen, Lukas Mandl και Michael Detjen, με ισχύ από 6ης Νοεμβρίου 2017, 8ης Νοεμβρίου 2017, 30ής Νοεμβρίου 2017 και 1ης Ιανουαρίου 2018, αντίστοιχα.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου