Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

9. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από τις ομάδες S&D και EFDD τα ακόλουθα αιτήματα διορισμών:

επιτροπή AFET: Wajid Khan αντί της Alex Mayer

επιτροπή ECON: Alex Mayer αντί του Wajid Khan

επιτροπή AGRI: Gabriela Zoană

επιτροπή FEMM: Gabriela Zoană

Υποεπιτροπή DROI: Wajid Khan αντί της Alex Mayer

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με την Αραβική Χερσόνησο: Gabriela Zoană

επιτροπή BUDG: Raymond Finch αντί του Jonathan Arnott

επιτροπή CONT: Jonathan Bullock αντί του Jonathan Arnott

Αντιπροσωπεία στη Μικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Χιλής: Jörg Meuthen.

Oι ως άνω διορισμοί θα θεωρηθούν επικυρωθέντες εάν δεν υπάρξει αντίρρηση μέχρι να εγκριθούν τα παρόντα πρακτικά.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου