Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg

11. Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 78 van het Reglement)

De Voorzitter deelt mede dat hij op woensdag 7 februari 2018 tezamen met de voorzitter van de Raad onderstaande volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handeling zal ondertekenen:

- Verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende aanvullende douanerechten op de invoer van bepaalde producten van oorsprong uit de Verenigde Staten van Amerika (codificatie) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid