Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 5 februarie 2018 - Strasbourg

11. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 78 din Regulamentul de procedură)

Președintele a anunțat că, împreună cu Președintele Consiliului, va semna miercuri, 7 februarie 2018, următorul act adoptat în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind drepturi vamale suplimentare la importurile anumitor produse originare din Statele Unite ale Americii (text codificat) (00060/2017/LEX - C8-0021/2018 - 2014/0175(COD)).

Ultima actualizare: 22 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate