Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 5. veljače 2018. - Strasbourg

12. Delegirani akti i provedbene mjere (članak 105. stavak 6. i članak 106. stavak 4. točka (d) Poslovnika)

U skladu s člankom 105. stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nije uložen nijedan prigovor na:

- preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na Nacrt uredbe Komisije o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1126/2008 o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu izmjena Međunarodnog standarda financijskog izvještavanja 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- preporuku odbora ECON o neulaganju prigovora na Delegiranu uredbu Komisije od 20. prosinca 2017. o izmjeni Delegirane uredbe (EU) 2017/2358 i Delegirane uredbe (EU) 2017/2359 u pogledu njihovih datuma primjene (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

Preporuke se smatraju usvojenima, osim ako u roku od 24 sata klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne ulože prigovor. U suprotnom se slučaju o njima glasuje.

Preporuke su dostupne na internetskoj stranici Parlamenta tijekom trajanja sjednice.

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti