Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 5 februarie 2018 - Strasbourg

12. Acte delegate și măsuri de punere în aplicare [articolul 105 alineatul (6) și articolul 106 alineatul (4) litera (d) din Regulamentul de procedură]

În conformitate cu articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură, președintele Conferinței președinților de comisie a adus la cunoștința Președintelui Parlamentului că nicio obiecțiune nu a fost formulată cu privire la:

- Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește modificările Standardului Internațional de Raportare Financiară 9 (D054380/02 - 2017/3018(RPS)) (B8-0066/2018);

- Recomandarea Comisiei ECON de a nu formula obiecțiuni la Regulamentul delegat al Comisiei din 20 decembrie 2017 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2017/2358 și a Regulamentului delegat (UE) 2017/2359 în ceea ce privește datele de aplicare ale acestora (C(2017)08681 - 2017/3032(DEA)) (B8-0069/2018).

În cazul în care recomandările nu fac obiectul unei opoziții din partea unui grup politic sau a unui număr de deputați care atinge cel puțin pragul redus prevăzut în termen de douăzeci și patru de ore, aceastea se consideră aprobate. În caz contrar, acestea sunt supuse la vot.

Recomandările sunt disponibile pe site-ul Europarl pe durata perioadei de sesiune în curs.

Ultima actualizare: 22 mai 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate