Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 5. februar 2018 - Strasbourg

13. Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)

Medlemmerne havde indgivet følgende forespørgsler til mundtlig besvarelse (forretningsordenens artikel 128):

- (O-000099/2017) af Danuta Maria Hübner for AFCO til Rådet: Reform af valgloven i Den Europæiske Union (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez og Soraya Post for S&D-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Terry Reintke og Ernest Urtasun Domènech for Verts/ALE-Gruppen, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen til Kommissionen: Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) af Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio og Rosa Estaràs Ferragut for PPE-Gruppen, Iratxe García Pérez og Soraya Post for S&D-Gruppen, Arne Gericke for ECR-Gruppen, Malin Björk for GUE/NGL-Gruppen, Terry Reintke og Ernest Urtasun Domènech for Verts/ALE-Gruppen, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica og Hilde Vautmans for ALDE-Gruppen til næstformand for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik: Situationen for kvindelige menneskerettighedsforkæmpere og EU's støtte til dem (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) af Vilija Blinkevičiūtė for FEMM til Kommissionen: Nultolerance over for kvindelig kønslemlæstelse (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik