Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - Strasbourg

13. Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine)

Parlamendiliikmed on esitanud järgmised suuliselt vastatavad küsimused (kodukorra artikkel 128):

- (O-000099/2017), mille esitas(id) Danuta Maria Hübner AFCO komisjoni nimel nõukogule: Valimisi käsitleva Euroopa Liidu õiguse reformimine (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel komisjonile: Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), mille esitas(id) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut fraktsiooni PPE nimel, Iratxe García Pérez ja Soraya Post fraktsiooni S&D nimel, Arne Gericke fraktsiooni ECR nimel, Malin Björk fraktsiooni GUE/NGL nimel, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech fraktsiooni Verts/ALE nimel, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans fraktsiooni ALDE nimel komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale: Naissoost inimõiguste kaitsjate olukord ja nende toetamine ELi poolt (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), mille esitas(id) Vilija Blinkevičiūtė FEMM-komisjoni nimel komisjonile: Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika