Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Strasbourg

13. Suullisesti vastattavat kysymykset (vastaanotetut asiakirjat)

Seuraavat suullisesti vastattavat kysymykset on vastaanotettu jäseniltä (työjärjestyksen 128 artikla):

- (O-000099/2017) Danuta Maria Hübner AFCO-valiokunnan puolesta neuvostolle: Euroopan unionin vaalilainsäädännön uudistaminen (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018)

- (O-000101/2017) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta komissiolle: Naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018)

- (O-000102/2017) Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ja Rosa Estaràs Ferragut PPE-ryhmän puolesta, Iratxe García Pérez ja Soraya Post S&D-ryhmän puolesta, Arne Gericke ECR-ryhmän puolesta, Malin Björk GUE/NGL-ryhmän puolesta, Terry Reintke ja Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE-ryhmän puolesta, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ja Hilde Vautmans ALDE-ryhmän puolesta komission varapuheenjohtajalle / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle: Naispuolisten ihmisoikeuksien puolustajien tilanne ja heidän EU:lta saamansa tuki (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018)

- (O-000003/2018) Vilija Blinkevičiūtė FEMM-valiokunnan puolesta komissiolle: Nollatoleranssi naisten sukuelinten silpomiseen (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö