Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. február 5., Hétfő - Strasbourg

13. Szóbeli választ igénylő kérdések (benyújtás)

A képviselők az alábbi szóbeli választ igénylő kérdéseket nyújtották be (az eljárási szabályzat 128. cikke):

- (O-000099/2017) felteszi: Danuta Maria Hübner, az AFCO bizottság nevében, a Tanácshoz: Az európai uniós választójog reformja (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Rosa Estaràs Ferragut, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Ernest Urtasun Domènech, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, a Bizottsághoz: A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) felteszi: Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio és Rosa Estaràs Ferragut, a PPE képviselőcsoport nevében, Iratxe García Pérez és Soraya Post, az S&D képviselőcsoport nevében, Arne Gericke, az ECR képviselőcsoport nevében, Malin Björk, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Terry Reintke és Ernest Urtasun Domènech, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica és Hilde Vautmans, az ALDE képviselőcsoport nevében, à la a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője: A női emberijog-védők helyzete és az EU által nyújtott támogatás (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) felteszi: Vilija Blinkevičiūtė, nevében FEMM bizottság, a Bizottsághoz: A női nemi szervek megcsonkításával szembeni zéró tolerancia (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Utolsó frissítés: 2018. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat