Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Pirmadienis, 2018 m. vasario 5 d. - Strasbūras

13. Klausimai, į kuriuos atsakoma žodžiu (gauti klausimai)

Parlamento nariai pateikė šiuos klausimus, į kuriuos atsakoma žodžiu (Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis):

- (O-000099/2017), kurį pateikė Danuta Maria Hübner AFCO komiteto vardu Tarybai: Europos Sąjungos rinkimų teisės reforma (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez ir Soraya Post S&D frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Terry Reintke ir Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE frakcijos vardu, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu Komisijai: Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), kurį pateikė Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio ir Rosa Estaràs Ferragut PPE frakcijos vardu, Iratxe García Pérez ir Soraya Post S&D frakcijos vardu, Arne Gericke ECR frakcijos vardu, Malin Björk GUE/NGL frakcijos vardu, Terry Reintke ir Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE frakcijos vardu, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica ir Hilde Vautmans ALDE frakcijos vardu Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei: Žmogaus teisių gynėjų moterų padėtis ir joms teikiama ES parama (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), kurį pateikė Vilija Blinkevičiūtė FEMM komiteto vardu Komisijai: Visiškas moters lytinių organų žalojimo (MLOŽ) netoleravimas (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Atnaujinta: 2018 m. gegužės 24 d.Teisinė informacija - Privatumo politika