Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Pirmdiena, 2018. gada 5. februāris - Strasbūra

13. Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski (iesniegšana)

Deputāti ir iesnieguši turpmāk minētos jautājumus, uz kuriem jāatbild mutiski (Reglamenta 128. pants):

- (O-000099/2017), kuru uzdeva Danuta Maria Hübner AFCO komitejas vārdā Padomei: Eiropas Savienības vēlēšanu likuma reforma (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez un Soraya Post S&D grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Terry Reintke un Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE grupas vārdā, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā Komisijai: Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), kuru uzdeva Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio un Rosa Estaràs Ferragut PPE grupas vārdā, Iratxe García Pérez un Soraya Post S&D grupas vārdā, Arne Gericke ECR grupas vārdā, Malin Björk GUE/NGL grupas vārdā, Terry Reintke un Ernest Urtasun Domènech Verts/ALE grupas vārdā, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica un Hilde Vautmans ALDE grupas vārdā Komisijas priekšsēdētāja vietniecei / Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos: Cilvēktiesību aizstāvju sieviešu (CAS) situācija un ES atbalsts viņām (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), kuru uzdeva Vilija Blinkevičiūtė FEMM komitejas vārdā Komisijai: Nulles tolerance pret sieviešu dzimumorgānu kropļošanu (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. maijsJuridisks paziņojums - Privātuma politika