Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 5 februari 2018 - Straatsburg

13. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende vragen met verzoek om mondeling antwoord zijn door de leden ingediend (artikel 128 van het Reglement):

- (O-000099/2017) van Danuta Maria Hübner, namens de Commissie AFCO, aan de Raad: Hervorming van de kieswet van de EU (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Terry Reintke en Ernest Urtasun Domènech, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, aan de Commissie: De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) van Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio en Rosa Estaràs Ferragut, namens de PPE-Fractie, Iratxe García Pérez en Soraya Post, namens de S&D-Fractie, Arne Gericke, namens de ECR-Fractie, Malin Björk, namens de GUE/NGL-Fractie, Terry Reintke en Ernest Urtasun Domènech, namens de Verts/ALE-Fractie, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica en Hilde Vautmans, namens de ALDE-Fractie, aan de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: De situatie van vrouwelijke mensenrechtenactivisten en steun van de EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) van Vilija Blinkevičiūtė, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Nultolerantie tegenover genitale verminking van vrouwen (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Laatst bijgewerkt op: 22 mei 2018Juridische mededeling - Privacybeleid