Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 5 februarie 2018 - Strasbourg

13. Întrebări cu solicitare de răspuns oral (depunere)

Deputații au depus următoarele întrebări cu solicitare de răspuns oral (articolul 128 din Regulamentul de procedură):

- (O-000099/2017) adresată de Danuta Maria Hübner, în numele Comisiei AFCO, Consiliului: Reforma legislației electorale a Uniunii Europene (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez și Soraya Post, în numele Grupului S&D, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Terry Reintke și Ernest Urtasun Domènech, în numele Grupului Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Comisiei: Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) adresată de Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio și Rosa Estaràs Ferragut, în numele Grupului PPE, Iratxe García Pérez și Soraya Post, în numele Grupului S&D, Arne Gericke, în numele Grupului ECR, Malin Björk, în numele Grupului GUE/NGL, Terry Reintke și Ernest Urtasun Domènech, în numele Grupului Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica și Hilde Vautmans, în numele Grupului ALDE, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate: Situația apărătoarelor drepturilor omului și sprijinul acordat acestora de către UE (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) adresată de Vilija Blinkevičiūtė, în numele FEMM, Comisiei: Toleranța zero față de mutilarea genitală feminină (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Ultima actualizare: 22 mai 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate