Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 5. februára 2018 - Štrasburg

13. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 128 rokovacieho poriadku):

- (O-000099/2017) ktorú položila Danuta Maria Hübner, v mene výboru AFCO, pre Radu: Reforma volebného práva Európskej únie (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017) ktorú položili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post, v mene skupiny S&D, Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL, Arne Gericke, v mene skupiny ECR, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech, v mene skupiny Verts/ALE, Angelika Mlinar Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, pre Komisiu: Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017) ktorú položili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio a Rosa Estaràs Ferragut, v mene skupiny PPE, Iratxe García Pérez a Soraya Post, v mene skupiny S&D, Arne Gericke, v mene skupiny ECR, Malin Björk, v mene skupiny GUE/NGL, Terry Reintke a Ernest Urtasun Domènech, v mene skupiny Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica a Hilde Vautmans, v mene skupiny ALDE, pre podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci: Postavenie obhajkýň ľudských práv a ich podpora zo strany EÚ (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018) ktorú položila Vilija Blinkevičiūtė, v mene výboru výbor FEMM, pre Komisiu: Nulová tolerancia voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Posledná úprava: 22. mája 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia