Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Ponedeljek, 5. februar 2018 - Strasbourg

13. Vprašanja za ustni odgovor (predložitev)

Poslanci so predložili naslednja vprašanja za ustni odgovor (člen 128 Poslovnika):

- (O-000099/2017), ki ga je postavila Danuta Maria Hübner v imenu odbora AFCO Svetu: Reforma volilne zakonodaje Evropske unije (2017/3019(RSP)) (B8-0002/2018);

- (O-000101/2017), ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez in Soraya Post v imenu skupine S&D, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Terry Reintke in Ernest Urtasun Domènech v imenu skupine Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE Komisiji: Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (2018/2531(RSP)) (B8-0003/2018);

- (O-000102/2017), ki so ga postavili Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Barbara Matera, Dubravka Šuica, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Teresa Jiménez-Becerril Barrio in Rosa Estaràs Ferragut v imenu skupine PPE, Iratxe García Pérez in Soraya Post v imenu skupine S&D, Arne Gericke v imenu skupine ECR, Malin Björk v imenu skupine GUE/NGL, Terry Reintke in Ernest Urtasun Domènech v imenu skupine Verts/ALE, Angelika Mlinar, Izaskun Bilbao Barandica in Hilde Vautmans v imenu skupine ALDE podpredsednici Komisije in visoki predstavnici Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Položaj zagovornic človekovih pravic in podpora, ki jim jo nudi EU (2018/2531(RSP)) (B8-0004/2018);

- (O-000003/2018), ki ga je postavila Vilija Blinkevičiūtė v imenu odbora FEMM Komisiji: Ničelna strpnost do pohabljanja ženskih spolovil (2017/2936(RSP)) (B8-0005/2018).

Zadnja posodobitev: 22. maj 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov