Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Ponedjeljak, 5. veljače 2018. - Strasbourg

16. Podnošenje dokumenata

Podneseni su sljedeći dokumenti:

1) Vijeća i Komisije

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka za poštovanje i provedbu zakonodavstva Unije o usklađivanju u području proizvoda te o izmjeni uredbi (EU) br. 305/2011, (EU) br. 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 i (EU) 2017/1369 Europskog parlamenta i Vijeća i direktiva 2004/42/EZ, 2009/48/EZ, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU i 2014/90/EU Europskog parlamenta i Vijeća (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ENVI, ITRE, INTA

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom.

upućeno

nadležnom odboru :

IMCO

mišljenje :

ITRE, JURI

- Prijedlog direktive Europskog parlamenta i Vijeća o lučkim uređajima za prihvat isporuke brodskog otpada, stavljanju izvan snage Direktive 2000/59/EZ i izmjenama Direktive 2009/16/EZ i Direktive 2010/65/EU (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

TRAN

mišljenje :

ENVI

- Prijedlog odluke Vijeća o provedbi preostalih odredaba schengenske pravne stečevine koje se odnose na Schengenski informacijski sustav u Republici Bugarskoj i Rumunjskoj (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

upućeno

nadležnom odboru :

LIBE

- Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila kao dio integriranog pristupa Unije s ciljem smanjivanja emisija CO2 iz lakih vozila te o izmjeni Uredbe (EZ) br. 715/2007 (preinaka) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Predsjednik će se u skladu s člankom 137. stavkom 1. i člankom 138. stavkom 1. o prijedlogu posavjetovati s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom i Odborom regija.

upućeno

nadležnom odboru :

ENVI

mišljenje :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (članak 104. Poslovnika)

2) odbora

- ***I Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uzajamnom priznavanju naloga za zamrzavanje i oduzimanje (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE - izvjestiteljica: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Preporuka o Prijedlogu odluke Vijeća o obnovi Sporazuma o znanstvenoj i tehnološkoj suradnji između Europske zajednice i Savezne Republike Brazila (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE - izvjestitelj: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Izvješće o ubrzavanju inovacija u području čiste energije (2017/2084(INI)) - ITRE - izvjestitelj: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Izvješće o reviziji Okvirnog sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO - izvjestitelj: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Izvješće o sastavu Europskog parlamenta (2017/2054(INL)) - AFCO - izvjestitelji: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Steevu Brioisu (2017/2221(IMM)) - JURI - izvjestiteljica: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Izvješće o godišnjem izvješću o financijskim aktivnostima Europske investicijske banke (2017/2071(INI)) - BUDG - izvjestiteljica: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Izvješće o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o pokretanju automatizirane razmjene podataka iz registra vozila u Portugalu (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE - izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o suzbijanju pranja novca sredstvima kaznenog prava (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE - izvjestitelj: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Posljednje ažuriranje: 22. svibnja 2018.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti