Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. február 5., Hétfő - Strasbourg

16. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a termékekre vonatkozó uniós harmonizációs jogszabályok betartására és érvényesítésére vonatkozó szabályok és eljárások megállapításáról, valamint a 305/2011/EU, az 528/2012/EU, az (EU) 2016/424, az (EU) 2016/425, az (EU) 2016/426, az (EU) 2017/1369 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/42/EK, a 2009/48/EK, a 2010/35/EU, a 2013/29/EU, a 2013/53/EU, a 2014/28/EU, a 2014/29/EU, a 2014/30/EU, a 2014/31/EU, a 2014/32/EU, a 2014/33/EU, a 2014/34/EU, a 2014/35/EU, a 2014/53/EU, a 2014/68/EU és a 2014/90/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0795 - C8-0004/2018 - 2017/0353(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ENVI, ITRE, INTA

- Javaslat a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott áruk kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2017)0796 - C8-0005/2018 - 2017/0354(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

utalva

illetékes :

IMCO

vélemény :

ITRE, JURI

- Javaslat a hajókról származó hulladékok leadására alkalmas kikötői befogadólétesítményekről, a 2000/59/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről, valamint a 2009/16/EK irányelv és a 2010/65/EU irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre (COM(2018)0033 - C8-0014/2018 - 2018/0012(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

TRAN

vélemény :

ENVI

- Javaslat a schengeni vívmányok Schengeni Információs Rendszerre vonatkozó fennmaradó rendelkezéseinek a Bolgár Köztársaságban és Romániában való alkalmazásáról szóló tanácsi határozatra (15820/2017 - C8-0017/2018 - 2018/0802(CNS))

utalva

illetékes :

LIBE

- Javaslat az új személygépkocsikra és az új könnyű haszongépjárművekre vonatkozó kibocsátási követelményeknek a könnyű haszongépjárművek CO2-kibocsátásának csökkentésére irányuló uniós integrált megközelítés keretében történő meghatározásáról és a 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (átdolgozás) (COM(2017)0676 - C8-0395/2017 - 2017/0293(COD))
Az eljárási szabályzat 137. cikkének (1) bekezdése és 138. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök a javaslatról konzultál az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal és a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

ENVI

vélemény :

ITRE, IMCO, TRAN, JURI (az eljárási szabályzat 104. cikke)

2) a parlamenti bizottságok

- ***I Jelentés a biztosítási intézkedést és vagyonelkobzást elrendelő határozatok kölcsönös elismeréséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2016)0819 - C8-0002/2017 - 2016/0412(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Nathalie Griesbeck (A8-0001/2018)

- *** Ajánlás az Európai Közösség és a Brazil Szövetségi Köztársaság közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás megújításáról szóló tanácsi határozat tervezetéről (11040/2017 - C8-0320/2017 - 2017/0139(NLE)) - ITRE bizottság - Előadó: Angelo Ciocca (A8-0004/2018)

- Jelentés a tiszta energiákkal kapcsolatos innováció felgyorsításáról (2017/2084(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: Jerzy Buzek (A8-0005/2018)

- Jelentés az Európai Parlament és az Európai Bizottság közötti kapcsolatokról szóló keretmegállapodás felülvizsgálatáról (N8-0065/2017 - C8-0366/2017 - 2017/2233(ACI)) - AFCO bizottság - Előadó: Esteban González Pons (A8-0006/2018)

- Jelentés az Európai Parlament összetételéről (2017/2054(INL)) - AFCO bizottság - Előadók: Danuta Maria Hübner, Pedro Silva Pereira (A8-0007/2018)

- Jelentés a Steeve Briois mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2017/2221(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Evelyn Regner (A8-0011/2018)

- Jelentés az Európai Beruházási Bank pénzügyi tevékenységeiről szóló éves jelentésről (2017/2071(INI)) - BUDG bizottság - Előadó: Eider Gardiazabal Rubial (A8-0013/2018)

- * Jelentés a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Portugáliával való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (13308/2017 - C8-0419/2017 - 2017/0821(CNS)) - LIBE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0017/2018)

- ***I Jelentés a pénzmosással szembeni büntetőjogi fellépésről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

Utolsó frissítés: 2018. május 22.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat