Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2124(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0383/2017

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0383/2017

Συζήτηση :

PV 05/02/2018 - 18
CRE 05/02/2018 - 18

Ψηφοφορία :

PV 06/02/2018 - 5.6
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0025

Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 - Στρασβούργο

18. Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 (συζήτηση)
CRE

Έκθεση σχετικά με την ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το 2016 [2017/2124(INI)] - Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής. Εισηγητής: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Ο Jonás Fernández παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνουν οι Mario Draghi (Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ) και Valdis Dombrovskis (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι Siegfried Mureşan, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Pervenche Berès, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Sander Loones, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Nils Torvalds, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Δημήτριος Παπαδημούλης, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Molly Scott Cato, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, David Coburn, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Bernard Monot, εξ ονόματος της Ομάδας ENF, και Burkhard Balz.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ioan Mircea PAŞCU
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνουν οι Hans-Olaf Henkel, για να θέσει ερώτηση με γαλάζια κάρτα στον Burkhard Balz, ο οποίος απαντά, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα της Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, ο οποίος απαντά και σε ερώτηση με γαλάζια κάρτα του Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell και Werner Langen.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Mario Borghezio.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Νότης Μαριάς, Νικόλαος Χουντής, Λάμπρος Φουντούλης, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič και Ivana Maletić.

Παρεμβαίνουν οι Valdis Dombrovskis, Mario Draghi και Jonás Fernández.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 5.6 των Συνοπτικών Πρακτικών της 6.2.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαΐου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου