Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2124(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0383/2017

Ingivna texter :

A8-0383/2017

Debatter :

PV 05/02/2018 - 18
CRE 05/02/2018 - 18

Omröstningar :

PV 06/02/2018 - 5.6
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0025

Protokoll
Måndagen den 5 februari 2018 - Strasbourg

18. Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 (debatt)
CRE

Betänkande om Europeiska centralbankens årsrapport för 2016 [2017/2124(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Jonás Fernández (A8-0383/2017)

Jonás Fernández redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Mario Draghi (Europeiska centralbankens ordförande) och Valdis Dombrovskis (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Siegfried Mureşan för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Sander Loones för ECR-gruppen, Nils Torvalds för ALDE-gruppen, Dimitrios Papadimoulis för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, David Coburn för EFDD-gruppen, Bernard Monot för ENF-gruppen, och Burkhard Balz.

ORDFÖRANDESKAP: Ioan Mircea PAŞCU
Vice talman

Talare: Hans-Olaf Henkel, ställde en fråga ("blått kort") till Burkhard Balz, som besvarade frågan, Roberto Gualtieri, Stanisław Ożóg, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Maria Grapini, Sophia in 't Veld, Barbara Kappel, Brian Hayes, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, Bernd Lucke, Marcus Pretzell och Werner Langen.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Talare: Mario Borghezio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Nikolaos Chountis, Lampros Fountoulis, Gabriel Mato, Maria Grapini, Joachim Starbatty, Franc Bogovič och Ivana Maletić.

Talare: Valdis Dombrovskis, Mario Draghi och Jonás Fernández.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.6 i protokollet av den 6.2.2018.

Senaste uppdatering: 22 maj 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy