Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Pondělí, 5. února 2018 - Štrasburk

19. Manipulace s vědeckým výzkumem ze strany nadnárodních podniků v návaznosti na testování škodlivosti emisí prováděné německým automobilovým průmyslem na opicích a lidech (rozprava)
CRE

Prohlášení Komise: Manipulace s vědeckým výzkumem ze strany nadnárodních podniků v návaznosti na testování škodlivosti emisí prováděné německým automobilovým průmyslem na opicích a lidech (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (členka Komise) učinila prohlášení.

Vystoupili: Peter Liese za skupinu PPE, Kathleen Van Brempt za skupinu S&D, Hans-Olaf Henkel za skupinu ECR, který rovněž odpověděl na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy za skupinu ALDE, Stefan Eck za skupinu GUE/NGL, a Karima Delli za skupinu Verts/ALE.

PŘEDSEDNICTVÍ: Bogusław LIBERADZKI
místopředseda

Vystoupili: Mireille D'Ornano za skupinu EFDD, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes a Ismail Ertug.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly a João Ferreira.

Vystoupila Elżbieta Bieńkowska.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí