Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Mandag den 5. februar 2018 - Strasbourg

19. Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker (forhandling)
CRE

Redegørelse ved Kommissionen: Multinationale selskabers manipulation med videnskabelig forskning i forbindelse med den tyske bilindustris emissionstest på aber og mennesker (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (medlem af Kommissionen) afgav redegørelsen.

Talere: Peter Liese for PPE-Gruppen, Kathleen Van Brempt for S&D-Gruppen, Hans-Olaf Henkel for ECR-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, og Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Mireille D'Ornano for EFDD-Gruppen, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes og Ismail Ertug.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly og João Ferreira.

Indlæg af Elżbieta Bieńkowska.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik