Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 5. veebruar 2018 - Strasbourg

19. Teadusuuringutega manipuleerimine hargmaiste ettevõtjate poolt pärast seda, kui Saksamaa autotööstus tegi heitkoguste katseid ahvide ja inimeste peal (arutelu)
CRE

Komisjoni avaldus: Teadusuuringutega manipuleerimine hargmaiste ettevõtjate poolt pärast seda, kui Saksamaa autotööstus tegi heitkoguste katseid ahvide ja inimeste peal (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komisjoni liige) esines avaldusega.

Sõna võtsid Peter Liese fraktsiooni PPE nimel, Kathleen Van Brempt fraktsiooni S&D nimel, Hans-Olaf Henkel fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Mireille D'Ornano fraktsiooni EFDD nimel, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes ja Ismail Ertug.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly ja João Ferreira.

Sõna võttis Elżbieta Bieńkowska.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 22. mai 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika