Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Maanantai 5. helmikuuta 2018 - Strasbourg

19. Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit (keskustelu)
CRE

Komission julkilausuma: Monikansallisten yritysten harjoittama tieteellisen tutkimuksen manipulointi ja Saksan autoteollisuuden apinoilla ja ihmisillä tekemät päästötestit (2018/2565(RSP))

Elżbieta Bieńkowska (komission jäsen) antoi julkilausuman.

Puheenvuorot: Peter Liese PPE-ryhmän puolesta, Kathleen Van Brempt S&D-ryhmän puolesta, Hans-Olaf Henkel ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Doru-Claudian Frunzulică, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Bogusław LIBERADZKI

Puheenvuorot: Mireille D'Ornano EFDD-ryhmän puolesta, Alojz Peterle, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Peter Liese, Zdzisław Krasnodębski, Rebecca Harms, Christel Schaldemose, Claude Turmes ja Ismail Ertug.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Notis Marias, Younous Omarjee, Eleonora Evi, Igor Šoltes, Georgios Epitideios, Karin Kadenbach, Dimitrios Papadimoulis, Lampros Fountoulis, Seán Kelly ja João Ferreira.

Elżbieta Bieńkowska käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö